Elektra kennis, advies en klus informatie

Elektra kennis, advies en klus informatie  

elektra-aanbrengenWelkom op de website van Elektra-info. De plek met tips, advies en informatie over elektriciteit, elektro- en elektra-klussen en elektrische voertuigen. Onze informatie richt zich op alles op elektra-gebied in uw woning, schuur, tuin en elektrische transportmiddelen met het oog op veiligheid, duurzaamheid en het klimaatakkoord

In Nederland moeten  elektrische installaties in woningen en gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Dit Bouwbesluit verwijst voor laagspanningsinstallaties (tot 1000 V wisselspanning) naar NEN 1010. Wanneer een elektrische installatie voldoet aan de NEN 1010 bestaat ‘het vermoeden van  overeenstemming’ met deze wettelijke eisen.

Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in uw woning. Dus ook voor de veiligheid van de elektra-installaties in uw huis. Als u een woning huurt, is dat de verantwoordelijkheid van uw woningcorporatie of particuliere verhuurder. In de huurvoorwaarden zijn hier meestal regels voor opgenomen.

Het plaatsen van een extra stopcontact, reparatie van een lamp,het verplaatsen van elektra leidingen, het aanbrengen van verlichting in uw tuin – dit zijn allemaal voorbeelden van elektra-klussen in en om huis.  Maar als u niet exact weet wat u doet kan elektra werk een gevaarlijke klus of situatie opleveren. Met deze site geven wij basis kennis over elektra met de insteek om per werk of klus u (technisch) te informeren en te wijzen op de mogelijke gevaren.

Hierdoor kunt u het werk en risico beter inschatten en vaststellen of u de klus zelf gaat uitvoeren. U maakt dan een onderbouwde keuze en bij twijfel kunt u beter een erkende elektra installateur inschakelen.

Met een goede voorbereiding is het “”veiliger”” werken.

electriciteit

Lampen ophangen, kleuren van bedrading, aanbrengen van stopcontacten of wandcontactdozen, energiebesparing, elektra-gereedschappen, type grondkabels en aanbrengen tuinverlichting zijn onderwerpen die ook bij elektra-info te vinden zijn.

 

Klimaatakkoord energietransitie wat is uw mening?

Het klimaatakkoord en energietransitie raakt particulieren en bedrijven.  Aanpassingen in uw woning of bedrijf, hogere energiebelasting op elektriciteit en gas (ODE), minder gebruik fossiele brandstoffen, minder CO2 uitstoot, en meer  inzet op  duurzame energiebronnen.

Geeft  hier uw mening over het klimaatakkoord  en energietransitie.

Voorbeeld van het aanbrengen of vervangen van een stopcontact:

Van de deurbel, meterkast, stopcontact, schakelaars, dimmers en het aansluiten van lampen en schakelaars en dimmers tot het wegwerken van bedrading, tuinverlichting, Domotica, en elektriciteitssymbolen.

Bij al uw technische vragen over elektra werk in uw woning helpen wij u graag op weg.

Veiligheid met werken aan elektra

Lampen ophangen, kleuren van bedrading, aanbrengen van stopcontacten of wandcontactdozen, energiebesparing, elektra-gereedschappen, type grondkabels en stappenplan aanbrengen tuinverlichting zijn onderwerpen die ook bij elektra-info te vinden zijn.Het is niet onze de bedoeling om u bang te maken, maar er gebeuren veel ongelukken met elektriciteit. Denk hierbij aan elektrocutie of brand. Elektriciteit kunt u niet zien, waardoor u niet kunt weten of ergens spanning op staat. Het verkeerd aansluiten van elektrische producten kan oververhitting en dus brand veroorzaken. Daarom is het bij het werken met elektra en dus elektriciteit belangrijk dat u goed weet wat u doet, bekijk voor start van de elektra klus onze pagina over elektra veiligheid

Het is namelijk wel onze bedoeling om u helder te wijzen op de gevaren met het werken met elektriciteit. Dit kunt u beter niet onderschatten.

Aarzel niet om een erkend installateur in te schakelen. Veiligheid staat bij ons op de eerste plaats.

Elektra klus tips en advies

Wij proberen met onze website goede (veiligheid-) adviezen en klustips te geven voor het aanbrengen van elektra. Het kan zijn dat een gecertificeerde installateur of elektricien alsnog nodig is voor de klus, maar u kunt op deze site alvast de benodigde voorbereiding informatie, en kennis opdoen over de elektra klus.

Wij zijn een onafhankelijke informatie website. En wij hopen u dan ook met onze praktische ervaringen op het gebied van elektronische installaties goed en veilig op weg te helpen!

Veel plezier met realisatie of organisatie van uw elektra-klus

 

Voor gebruik van informatie op onze site en sub pagina’s zie onze Disclaimer

Het werken aan elektriciteit, stroom en elektra installaties brengen gevaren met zich mee. Het is bij het werken met elektriciteit belangrijk dat u weet wat u doet.  Schakel daarom tijdig  een erkende elektra aannemer of installateur in.   Zie ook deze link: veilig werken aan elektra voorkomen gevaar