Netspanning bij u thuis 220 of 230 volt

Woning: 220  volt of 230 volt netspanning ?stopcontact-wandcontactdoos-230-volt

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen:  De elektriciteit die de netbeheerders leveren op de aansluiting in de meterkast (het aansluitpunt) heeft een ‘spanning’ van ca. 230 volt (50 Hz) (voorheen was dat ca. 220 volt).  Netspanning  (oude benaming = lichtnet) betreft wisselspanning met een netfrequentie van 50 Hz.

Dit valt bij de netbeheerders onder het laagspanningnet (lager dan 1000 Volt) Haal de term laagspanningnet niet door de war met de term laagspanning bij 12 volt (b.v. tuinverlichting)  Netspanning lichtnet levert overal ter wereld wisselspanning, maar de wisselspanning en de netfrequentie zijn niet overal dezelfde.

Hier een gratis overzicht met stekkers, netspanning & frequentie per land:  https://www.worldstandards.eu/nl/elektriciteit/landenoverzicht-stekkers-voltage/

Let op:  ‘Spanning’ alleen zegt niet zo veel.  Voor thuis is de stroomsterkte is ook van belang.  Thuis is dat maximaal 16 Ampère.  Volgens de wet van Ohm levert ons dat een ‘vermogen’ van 230 volt x 16 Ampère = 368o Watt.  Dit is het maximaal vermogen wat uit 1 elektra groep komt bij toepassing woning, NEN 1010.  U kan dan zelf het aantal apparaten uitrekenen wat u op betreffende groep kan zetten (kijk dan naar Watt verbruik)

Als u thuis de spanning  (wat uit het stopcontact of wandcontactdoos komt) gaat meten dan is de spanning niet altijd exact 230 volt.  Er zit een minimale en maximale marge op.  In Nederland zijn normen opgesteld waar de spanning aan dient te voldoen. Op de aansluiting in de meterkast (het aansluitpunt) moet de spanning voldoen aan de Europese norm NEN-EN 50160.  Voor de spanning is afgesproken dat de spanning naar beneden toe niet meer dan 6% mag afwijken (207 volt) en naar boven niet meer dan 10% (253 volt).  Deze gegevens is een verkorte samenvatting en niet in detail volledig, maar geeft een globaal beeld, in de NEN-EN 50160 staat exacte wijze van meten.  (voor thuis kan je de spanning meten met een elektra Multimeter Cat II)  Leuk feitje om dit voor thuis eens uit te zoeken maar doe dit dan wel veilig.

We hebben het niet over krachtstroom van 400 Volt, dit is een ander technisch onderwerp.

Waarom de verandering van 220 volt naar 230 volt?

In de ledenvergadering van de VEEN (Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland) besloot op 1 juni 1989 de netspanning (lichtnet) van 220 Volt te ‘normaliseren’ op 230 Volt. Dit besluit was een gevolg van afspraken die eerder in internationaal verband gemaakt waren in UNIPEDE en CENELEC (Comité Européen de Normalisatlon Electrotechnique). Het uiteindelijke doel van deze afspraken is te komen tot één niveau voor laagspanning in heel Europa, in plaats van de nu nog gehanteerde verschillende netspanningen. Als achtergrond wordt gewezen op het opruimen van handelsbelemmeringen en ongerief voor consumenten, met name de toeristen.  De afspraak was om de de netspanning over een periode van ongeveer 15 jaar langzaam te verhogen naar 230 Volt. Bij de besluitvorming in Europees verband Is men ervan uitgegaan dat vanaf 1993 alle nieuwe apparatuur gestandaardiseerd is op een netspanning van ca. 230 volt.

Ter vergelijk :  In grote delen van America is de netspanning 120 volt (60 Hz)

Elektrische apparaten 230 volt

Vrijwel alle apparaten zijn inmiddels wel vervangen voor verbeterde varianten die met 230 volt kunnen omgaan. Het is zelfs dat veel apparatuur zoals computers, televisies, boormachines, adapters voor telefoons, laders, etc kunnen omgaan met variantie in spanningen en frequenties die op de wereld beschikbaar zijn (uitzonderingen zijn aanwezig)  Daarom zie je vaak op de apparaten staan een (wissel)spanning van 100-240 volt en een frequentie van 50-60 Hz. In dit voorbeeld kan het betreffende elektrisch apparaat ook gebruikt worden in America, het past binnen deze specificatie.  Voor de producent van het apparaat wel zo slim / handig zodat het apparaat overal in de wereld verkocht kan worden.  Bekijk altijd de specificatie van het apparaat(en) (ook  bij b.v emigratie of op vakantie gaan) Indien u een apparaat koopt dan moet dit apparaat geschikt zijn voor de aanwezige netspanning in betreffende land.

Hier een gratis overzicht met stekkers, netspanning & frequentie per land: https://www.worldstandards.eu/nl/elektriciteit/landenoverzicht-stekkers-voltage/

 

Spanning volt V
Stroom ampère A
Weerstand ohm

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.