Duurzame groen stroom

zonnepanelen op woning

Alles over duurzame groene stroom

Waarom groene stroom?

Onze atmosfeer wordt overladen met uitlaatgassen. Dit is van zeer grote invloed op de opwarming van de aarde evenals onze gezondheid en het klimaat.   Het kabinet wilt de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% beperkt hebben. In 2050 zal heel Nederland volgens de doelstellingen volledig klimaatneutraal moeten leven. Groene stroom speelt hier een grote rol in.

Wat is duurzaam 3 P

Duurzaamheid: creëren van een duurzame wereld waarin mens (People), milieu (Planet) en economie (Profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

Lees verder voor de mogelijkheden omtrent het opwekken van groene stroom en het beperken van de CO2-uitstoot.

Wat is groene stroom?

Elektriciteit die we winnen uit schone energiebronnen zoals zon, wind en water noemen we groene stroom. Dit raakt nooit op en is dus duurzaam.

Bij grijze energie komen schadelijke stoffen (CO2) vrij. De fossiele brandstoffen (kolen, gas en olie) die we hierbij gebruiken raken uiteindelijk wel op.

Hoe wekken we groene stroom op?

Zonne-energie

Door middel van een zonneboiler of zonnepanelen is het mogelijk om zonne-energie op te wekken. Met een boiler vangt men de zonnewarmte op om hierna kleine ruimtes of cv-water op te warmen. Met zonnepanelen wordt zonnestroom gemaakt, oftewel elektriciteit.

Windenergie

Ons land is zeer geschikt voor het winnen van energie uit wind. De bewegingsenergie van een windmolen of -turbine worden omgezet in bruikbare elektriciteit. Hierbij gebruikt de windturbine de kracht van de wind om een generator aan te drijven of een beweging in werking te zetten. Door luchtstromingen die van een hoge- naar een lagedrukgebied stromen ontstaat deze windkracht. Op zee waait het harder en op een constant niveau, waardoor het gunstiger is om in zee windenergie op te wekken.

Energie uit water

Er zijn verschillende technieken om energie uit water op te wekken.

– Golfslagenergie; hierbij worden de bewegingen van golven gebruikt. Bij deze techniek overstijgen de kosten meestal de baten.
– Getijdenenergie; via turbines worden de waterhoogtes van de getijden in elektriciteit omgezet.
– Blauwe energie; door het verschil in zoutconcentratie tussen twee watermassa’s te scheiden door een membraan kan elektriciteit gewonnen worden.
– Waterkracht of ‘witte steenkool’; hierbij wordt energie ontleend aan het water. Er wordt gebruik gemaakt van hoogteverschil en/of stroomsnelheid. Met het ‘witte steenkool’ wordt de kleur van dit schuimende en schone water bedoelt.
– OTEC; vorm van energie die gebruik maakt van het natuurlijke temperatuurverschil in de oceaan om elektriciteit op te wekken.

Biobrandstoffen

Bij het verbranden of vergassen van (bedrijfs-, dierlijk en plantaardig) afval kan ook energie worden gewonnen. Sommige biomassa kan worden omgezet in biogas of biodiesel. Dit zijn vloeibare of gasvormige energiedragers.

Aardwarmte

Tussen het oppervlak van de aarde en de warmtereservoirs diep vanbinnen de aarde is een temperatuurverschil. Hier kan energie uit worden gewonnen. Met name in vulkanische streken, zoals IJsland, is deze aardwarmte niet al te diep te vinden.

Zelf besparen op energie: 6 goede tips

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan het milieu? Ga duurzamer om met uw stroom door bijvoorbeeld onderstaande tips toe te passen:

1. Was op een lagere temperatuur en altijd met een volle trommel
2. Laat de koelkast niet (te lang) openstaan
3. Gebruik de afzuigkap niet te lang, dit zuigt namelijk ook warmte weg
4. Draag sloffen en gebruik (fleece) dekens. Zo hoeft de verwarming minder hoog
5. Laat apparaten niet onnodig op standby staan
6. Vervang uw gloeilampen door ledlampen, deze zijn een stuk zuiniger

 

Voor gebruik van deze informatie zie onze Disclaimer

Het werken aan elektriciteit, stroom en elektra installaties brengen gevaren met zich mee. Het is bij het werken met elektriciteit belangrijk dat u weet wat u doet.  Schakel daarom tijdig  een erkende elektra aannemer of installateur in.   Zie ook deze link: veilig werken aan elektra voorkomen gevaar 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *