Stroomstoring, uitval of kortsluiting advies en tips

Elektra storing of stroomstoring

Wat te doen bij stroom storing, kortsluiting of elektriciteit uitval?

Wat te doen bij stroom storing, kortsluiting of elektriciteit uitval
Wat te doen bij stroom storing, kortsluiting of elektriciteit uitval?

Geen lange tekst maar een stroom storing stappenplan.

Stappenplan: Wat is de reden van geen stroom /elektriciteit 

Stroom storing of elektriciteit / stroomuitval is (ongewenste) uitval van  stroom en/of elektriciteit.  Alle elektrische apparaten en verlichting vallen hierdoor uit.

Neem geen risico bij stroomstoringen en zoek de oorzaak altijd goed uit. Ga bij een stroomstoring (in de meterkast/-ruimte) nooit met gereedschap (b.v. schroevendraaier) aan de slag.  Schakel altijd een erkende elektra installateur in bij twijfel of ernstige stroomstoring.

Stap 1: Stroom storing vaststellen of het een lokale stroomstoring is of een huis / pand stroom storing.

1. Hebben de buren stroom?

2. Werkt straatverlichting? (in de avond/nacht)

Is het antwoord op beide vragen NEE! Dan betreft het een regio of landelijke stroomstoring. U kunt zelf weinig doen om dit op te lossen. De netwerkbeheerder moet dan het probleem oplossen, ga dan naar stap 2 wat te doen bij stroom storing regionaal of landelijk.

Is het een huis of pand storing (dus twee keer JA als antwoord) ga dan naar stap 3: vaststellen stroomstoring.

Stap 2: Wat te doen bij stroom storing regionaal of landelijk

U Kunt hieraan weinig doen. Bel dan met: Gas- en stroomstoringen: 0800 – 9009. Dit is het nationaal storingsnummer voor gas en stroom.

Bel dan: 0800 – 9009

Op internet is te controleren of er in uw buurt een stroom of gas storing bekend is. http://www.gasenstroomstoringen.nl

Het lastige bij een stroomstoring is dat meestal een computer of de WIFI dan niet werken (geen stroom). Een mobiel met een directe internetverbinding kan dan uitkomst brengen.

Verder is het een kwestie van afwachten, of indien aanwezig een noodaggregaat aansluiten.

Schakel  gas en elektrische apparaten uit die tijdens stroomuitval aanstonden. „Check of uw buren hulp nodig hebben”  Als het langer duurt moet U, zeker in de winter, oppassen voor onderkoeling. De centrale verwarming (CV) werk namelijk deels op elektriciteit, bij stroomuitval werk de CV hierdoor ook niet. Schakel hulp in indien u (zelf) denkt het nodig te hebben. Blijft vooruit denken, bedenk alvast oplossingen als de stroomuitval erg lang gaat duren.

Stroomstoring  welke GRIP fase.

GRIP is: Gecoördineerde Regionale Incident bestrijdings Procedure .  Een procedure waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt.

Vooral bij een langere periode van stroom storing.  Elke storing krijgt een GRIP nr.  Indien de stroomstoring zeer omvangrijk is  dus een hogere GRIP.

De GRIP-fasen zijn:

Fase Reikwijdte van het incident
GRIP 1 Bronbestrijding. Incident van beperkte afmetingen. Afstemming tussen de verschillende disciplines nodig.
GRIP 2 Bron- en effectbestrijding. Incident met duidelijke uitstraling naar de omgeving.
GRIP 3 Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente.
GRIP 4 Gemeentegrensoverschrijdend en/of dreiging van uitbreiding en/of mogelijk schaarste aan primaire levensbehoeften of andere zaken.
GRIP 5 Wanneer sprake is van een ramp of crisis die zich uitstrekt over meer dan één veiligheidsregio.
GRIP Rijk Als er sprake is van een crisis waarbij diverse ministeries betrokkenheid hebben, kan dat reden zijn om GRIP Rijk af te kondigen.

Het is volgens ons altijd verstandig om een stroom noodpakket in huis te hebben.

Deze bestaat uit:
• Kaarsen, waxinelichtjes en lucifers;
• Zaklamp(en) bijbehorende batterijen;
• Warme dekens;
• Optioneel: stroomaggregaat en benzine (opwekken stroom)

Indien u een noodaggregaat heeft gebruik deze dan voor de centrale verwarming (CV), en dan voor b.v. aanzetten vrieskist. (voorkomen ontdooien vrieskist) dit is afhankelijk van capaciteit aggregaat. Als u een noodaggregaat of een gasbrander gebruikt, wees dan beducht op koolmonoxide vergiftiging. Zorg voor goede ventilatie! Wanneer het koud is, kunt U beter alleen de kleinste ruimte van je huis bewonen en verwarmen, zodat je niet te veel energie verliest.

Stap 3: stroomstoring vaststellen huis of pandniveau

Indien het een stroomstoring betreft in huis of pand dan kunt u het stroomprobleem in enkele gevallen zelf vaststellen en mogelijk deels oplossen.

Het is dan wel noodzakelijk om wat basiskennis te hebben over de meterkast, groepenkast en functie van een groep en aardlekschakelaar.

Voor wat basiskennis over de meterkast en groepenkast: klik op deze link: basiskennis meterkast en groepenkast.

De vermogens van verschillende installaties en apparaten moeten goed verdeeld zijn over de meterkast. Bij overschrijding van de maximale voltage op een groep kunnen problemen ontstaan. Deze problemen resulteren meestal in het uitslaan van de betreffende groep, maar kunnen ook doorbranden van uw bekabeling in de woning tot gevolg hebben.  Scrol naar beneden naar hoofdstuk stap 3b.

Stap 3b: Vaststellen en mogelijk deels oplossen van elektriciteit of stroom storing

Als een stroomstoring zich voordoet, kunt u aan de hand van onderstaande stappen de mogelijke oorzaak achterhalen en mogelijk deels oplossen. Let op bij twijfel is ons advies om een elektra expert of elektra installateur er bij te halen. Neem geen risico als u niet weet wat u doet.

Gesmolten smeltzekering of stop

Eenvoudige stroomstoring oplossen door vervangen van een gewone smeltzekering (ook wel stop genoemd) Komt veel voor bij groepenkast traditioneel, vaak oude woningen /installatie. Een gesprongen stop is makkelijk te herkennen. Een stop is eenvoudig te vervangen. (Zorg dus altijd dat u voldoende stoppen als reserve heeft, dezelfde amperage sneltpatroon als aanwezig, kijk naar de kleur passchroef) Ons advies is om dan de elektra hoofdschakelaar uit te zetten. (al het stroom uitgeschakeld, veiligheid voor alles) dan kunt u de stop er uitdraaien en vervangen en opnieuw weer indraaien en aardlekschakelaar omzetten en hoofdschakelaar weer op 1 zetten. Indien na het vervangen van de stop de groep direct weer uitspringt, dan is er een sprake van overbelasting of kortsluiting van betreffende groep. Schakel alle apparaten van betreffende groep uit (stekker eruit) en probeer het opnieuw vanaf het begin van onderstaande stappenplan. Stel vast welk elektra apparaat de storing veroorzaakt en schakel deze dan uit.

Stappenplan achterhalen oorzaak stroom storing (huis/pand niveau), onderdeel van stap 3b

STAP 1: schakel alle groepen uit via de de schakelaars of groepschakelaars.

STAP 2: schakel de aardlek schakelaar weer in. Als dit niet lukt dan kan de aardlekschakelaar defect zijn. Bel in dat geval een installateur om hier naar te kijken.

STAP 3: met de aardlek weer aan, alle stekkers uit de stopcontacten halen.

STAP 4: schakel nu alle groepen één voor één weer in. Als nu de aardlek ingeschakeld blijft, dan weet je dat het probleem niet in de installatie zit, maar waarschijnlijk via één van de apparaten ontstaat.

STAP 5: doe alle stekkers van de apparaten er één voor één in, het liefst per groep, totdat de aardlek er weer uitspringt.

STAP 6: u heeft nu de veroorzaker van de storing waarschijnlijk gevonden.

STAP 7: kijk of er geen overbelasting op de groep kan plaatsvinden. In dit geval zijn uw apparaten waarschijnlijk niet defect.

STAP 8: onderzoek bij geen overbelasting het betreffende apparaat op storingen (of laat dit doen) of onderzoek het betreffende stopcontact, er kan ook een contact los zijn in het stopcontact of de elektra draden raken elkaar, waardoor kortsluiting ontstaat.

Er kan in een groepenkast en daarbuiten van alles stuk gaan wat een stroomstoring kan veroorzaken. Een kapotte groepsschakelaar, aardlekschakelaar een losgeraakte draad of doorgebrande lasverbinding zijn veel voorkomende storing problemen. Bij deze problemen kunt u zelf niets doen. Ons advies is: haal er een erkende elektra installateur bij.

Stroomstoringen kunnen vervelend zijn, zeker als het gaat om terugkerende defecten van apparaten of het steeds uitvallen van de aardlek. Kijk daarom ook naar een goede verdeling van vermogens van apparaten op de verschillende groepen.

Oorzaken van stroomstoring regionaal of landelijk

Hierbij enkele oorzaken van stroomstoring regionaal of landelijk die wij zijn tegengekomen.

1. Kapotgetrokken (elektra) kabels door grondwerkzaamheden.

2. Kortsluiting in transformatorkast of verdeelkast door water / overstromingen.

3. Transformatorkast probleem (b.v. overbelasting, warmte, brand, kapotte schakelaar).

4. Defecte (oude) transportkabels.

5. Dansende kabels in hoogspanningsmasten (vorst & harde wind).

6. Een helikopter of luchtbalon die tegen hoogspanning kabels aanvliegt.

3. Stroomstoring: dansende kabels in hoogspanningsmasten

Door een combinatie van vorst en wind gaan de hoogspanningskabels heen en weer bewegen. Door de vorst ontstaat er ijsvorming op de kabels, en in combinatie met wind kan dit storingen veroorzaken. Dit fenomeen heet lijndansen. En het is vrij bijzonder. Het gebeurde in december 2014 in Zuid-Holland en 3 januari 2016 in provincie Groningen. Doordat die hoogspanningslijnen gaan dansen, komen die lijnen dichter bij elkaar dan normaal. En dan kan je vonkenoverslag krijgen en krijg je kortstondige kortsluitinkjes. Een kenmerk van dit fenomeen is flikkerende lampen in huis. Als het stopt met waaien, houdt het lijndansen acuut op.

6. Een helikopter of luchtballon die tegen hoogspanning draden  aanvliegt.

Op 12 December 2007 en 13 November 2017 is er een helikopter tegen hoogspanningsdraden aangevlogen.  In beide gevallen betrof het een een Apache-helikopter  (vooral in de buurt van oefen terreinen is de kans hierop groter)  Op 10 mei 2008 is er in de buurt van Haaksbergen een luchtballon tegen  hoogspanningskabels aangebotst.

Stroomstoring voorzorgsmaatregelen TIP:

Probeer zoveel mogelijk stroomstoring voorzorgsmaatregelen te nemen, onze basis tip is: altijd een werkende zaklamp met bijbehorende batterijen in de meterkast hangen, dan heeft u altijd licht. Een alternatief is een bewegingssensor ledlampje op batterijen (voor < 7,- euro te koop) in de meterruimte hangen. Zorg voor een goed overzicht van de aanwezige groepen en verdeling (verblijfruimte) per groep.

Schade vergoeding bij stroom storing

Gemiddeld wordt een Nederlands huishouden eens in de drie jaar getroffen door een echte stroomstoring. Die duurt gemiddeld 90 minuten. Daarnaast zijn er af en toe kleine storingen waar u meestal weinig van merkt. Het netwerk schakelt vaak automatisch over op een andere route, waardoor de stroomonderbreking beperkt blijft tot enkele seconden of minuten.

De stroom in Nederland wordt geleverd door energiemaatschappijen. Maar de verdeling van de stroom over het land en het transport naar uw huis is in handen van netbeheerders. Tennet is het bedrijf dat alle hoogspanningsleidingen beheert. Daarnaast zijn er acht regionale netbeheerders, zoals Liander en Enexis, die verantwoordelijk zijn voor het transport van het hoogspanningsnet naar uw woning. Een stroomstoring is een zaak van deze netbeheerders. Het betekent eigenlijk letterlijk dat er een kink in de kabel zit; de leverancier kan hier niets aan doen.  Indien u door de stroomstoring schade heeft moet u bij uw netwerkbeheerder zijn.  Wilt u weten wie uw netbeheerder is?  Vul dan uw postcode en huisnummer in op de website EAN Codeboek.

Stroom storing heb ik recht op een vergoeding bij netwerkbeheerder?

Zie deze site of uw recht heeft op een schade vergoeding klik hier: stroomstoring kom ik aanmerking voor een vergoeding.  Zie de website van de AMC = Autoriteit Consument & Markt.

Hoe krijgt u de vergoeding?

U hoeft hiervoor niets te doen. Uw netbeheerder betaalt de vergoeding uit binnen 6 maanden na de stroomstoring

Stroomstoring recht op een vergoeding bij inboelverzekering?

Als de stroom maar even is uitgevallen, heeft U meestal geen schade. Mocht dit wel zo zijn dan kun je niet altijd een beroep doen op de inboedelverzekering.  Een aantal verzekeraars vergoedt de schade namelijk alleen als de stroom 4 tot 6 uur is uitgevallen. In de polisvoorwaarden kun je terugvinden of deze beperking ook voor uw inboedelverzekering geldt.

De dekking voor de schade aan de inhoud van jouw koelkast of vriezer, is vaak beperkt. De verzekeraar heeft vaak een maximumbedrag voor de vergoeding. Dit bedrag loopt uiteen en dit kun u nalezen in uw polisvoorwaarden.

4 gedachten aan “Stroomstoring, uitval of kortsluiting advies en tips”

  1. Het is altijd goed voldoende voorbereid te zijn op onverwachte situaties. Zo ook in geval van stroomstoringen. Fijn dat bij stap 1 al duidelijk kan worden of het een regionale storing is of niet. Handig zeg!

  2. Onze aardlekschakelaar gaat uit na een regionalestroomstoring. Als er weer stroom is blijft hij uit en moeten we hem zelf weer aan zetten. Dat is vervelend als wij met vakantie zijn. Wat kunnen wij hieraan doen?

  3. Bedankt voor dit stappenplan. Vorige week heb ik kortsluiting gehad en kon het gelukkig zelf oplossen. Er was iets met een haspel aan de hand, heb inmiddels speciale veiligheidshaspels aangeschaft om dit te voorkomen. Na het lezen van dit artikel ben ik in ieder geval goed voorbereidt mocht het nog eens gebeuren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *