Elektra voorschriften, wetten en normen keuringen woning

Elektra normen

Normen  en veiligheid van elektra in woning?

Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in uw (bestaande) woning. Dus ook voor de veiligheid van de elektra-installaties in uw huis. Als u een woning huurt, is dat de verantwoordelijkheid van uw woningcorporatie of particuliere verhuurder. In de huurvoorwaarden zijn hier meestal regels voor opgenomen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regels voor de veiligheid van elektriciteit installaties. Een elektra installatie zijn toestellen die zijn aangesloten op elektra en de elektriciteitsleidingen in de woning na de meterkast. Tot elektriciteitsinstallaties rekenen we bijvoorbeeld de groepenkast, stopcontacten, lichtschakelaars en alle elektra leidingen binnenshuis.

Keuringen elektra en elektro-installatie

Hieronder een aantal keuringen die betrekking hebben op elektrotechnische installaties. In sommige gevallen is het nodig om een keuring te laten doen of zelfs verplicht. In andere gevallen kan het uw eigen veiligheid en zekerheid vergroten over de installaties.

Hieronder enkele belangrijke wet en normen met betrekking tot elektrotechnische installaties:

Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012: Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. (bron: rijksoverheid)

Regeling bouwbesluit 2012

Bij het Bouwbesluit 2012 hoort de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water.

Het Bouwbesluit is wet en prevaleert als zodanig boven een norm 

NEN

NENnormen zijn geen overheidsvoorschriften maar afspraken, praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. De NEN 1010 bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Het auteursrecht ligt bij NEN.

NEN 1010

NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur.  NEN 1010 geeft eisen voor het ontwerp en de aanleg van elektrische laagspanninginstallaties zodanig dat: een bedrijfszekere installatie wordt verkregen, zonder gevaar voor elektrische schok (elektrocutie) en het zonder het risico dat brand wordt veroorzaakt.  Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen.

In Nederland moeten (Nederlandse wet) elektrische installaties in woningen en gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Dit Bouwbesluit verwijst voor laagspanningsinstallaties (tot 1000 V wisselspanning) naar NEN 1010. Wanneer een elektrische installatie voldoet aan de NEN 1010 bestaat ‘het vermoeden van  overeenstemming’ met deze wettelijke eisen.

NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche. De Belgische tegenhanger is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

NEN-normen zijn geen wetten maar afspraken, praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Het auteursrecht ligt bij NEN.

De NEN 1010 wordt met enige regelmaat gewijzigd waarna een nieuw exemplaar verschijnt. (gebruik altijd de laatset actuele NEN 1010)

NEN 3140

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Voor de volledigheid van normen en regelgeving rondom elektrotechnische installaties verwijzen wij u naar onze bron: www.nen.nl. Hier zijn bijvoorbeeld ook richtlijnen voor inbraakbeveiliging te vinden of informatie over bliksembeveiliging en dergelijke.

NEN 8012

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen.  NEN 8012 is bedoeld te worden toegepast op elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen voor het transport van energie, signaal en data in elektrische installaties volgens NEN 1010 in bouwwerken met als doel het ontstaan en de ontwikkeling van brand en rook te beperken. Op 1 juli 2016 is de EN 50575 door de CPR (Construction Products Regulation) aangewezen als norm volgens welke kabels voor vaste elektrische installaties in gebouwen moeten worden geclassificeerd naar kabelgedrag bij brand

EN 50575 (CPR) – NEN 8012

Vanaf 1 Juli 2017 dient alle bekabeling in gebouwen en civiele werken, geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties, te voldoen aan de Europese norm EN 50575 (CPR) die is overgenomen in NEN 8012 (Nederland) of  NBN EN 50575:2014/A1:2016/artikel 104 van de AREI (België).
CPR:   is een norm voor de brandclassificatie van kabels en elektrische leidingen in bouwwerken. De afkorting CPR staat voor Construction Product Regulation, ruw vertaald is het een verordening voor bouwproducten. In Europa is de CPR bekend als de norm EN 50575 (CPR). In Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld. Het doel van de norm is om meer uniformiteit en duidelijkheid te creëren omtrent het brandgedrag van kabels en elektrische leidingen. En om de schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen zoveel mogelijk te beperken. 

In de Europese regelgeving over CPR (EN 50575 en EN 13501-6) zijn verschillende Euroklassen (ca) gedefinieerd: A, B1, B2, C, D, E en F. Deze klassen variëren in brandbijdrage en toepassing bij brandrisico op basis van de volgende kenmerken:
– Rookontwikkeling (s=smoke)
– Brandende en vallende deeltjes (d=droplets)
– Corrosiviteit / zuurgraad (a=acidity)

Onderstaande kenmerken zijn in verschillende waarden mogelijk.

De keuze wordt nationaal bepaald waarbij voor Nederland de in het overzicht, “Brandclassificatie kabel CPR en NEN8012”, aangegeven waarden gelden. De klasse alleen is dus niet voldoende om de juiste kabel te selecteren.

De toepassing van de juiste kabel is afhankelijk van het brandrisico in het bouwwerk. In de NEN 8012 is vastgelegd welke kabel in welke situatie toegepast dient te worden.  De CPR gaat over het op de markt brengen van bouwproducten, niet over het toepassen ervan.

Veiligheid gas en elektra actie 29 actieprogramma gezondheid en milieu

Naar aanleiding van enkele calamiteiten in het land is vanuit de politiek gevraagd de kwaliteit van gas- en elektra-installaties in Nederland te meten. Het onderzoek is onderdeel van Actie 29 van het Actieprogramma Gezondheid en Milieu in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).   Hiervoor is in 2005 veldwerk verricht in bepaalde woningcategorieën naar de technische staat van deze installaties. Gecombineerd met enkele bewonergerelateerde vragen en resultaten uit het overkoepelende onderzoek van Actie 29 moet inzicht verkregen worden in de kwaliteit van de gas- en elektra-installaties in een bepaald deel van de woningvoorraad en de eventuele risico’s die hier te onderkennen zijn.  Hierbij de link  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2008/04/03/veiligheid-gas-en-elektra

Zoekt u een goede erkende elektra installateur

Een goede installateur kunnen wij u 1,2,3 niet beloven, dit er erg afhankelijk van veel persoonlijke factoren.   Wat is dan  belangrijk?   De prijs, een snelle overzichtelijke gesplitste offerte,  snelle uitvoering, beleefdheid, u netjes te woord staan, goed “niet commercieel”” advies, het ontzorgen, wat is dan belangrijk.  Dit is per persoon anders.

Handig weetje voor in het geval dat uw elektra installateur zijn schoenen aanhoudt.  Een elektra installateur moet vanuit ARBO (elektra veiligheid) altijd zijn schoenen aanhouden.  Dus graag begrip voor dit feit.  Dus even netjes (in huis) de schoenen uitdoen is niet iets wat elektra installateurs doen.

Maar het startpunt is:   Een erkend installateur is aangesloten bij een van de brancheverenigingen. Voorbeelden van brancheverenigingen zijn Sterkin en Uneto-VNI. Handige links: https://www.uneto-vni.nl/zoek-een-uneto-vni-lid of https://www.echteinstallateur.nl/zoek-een-sterkin-erkende-installateur/7325

 

3 gedachten aan “Elektra voorschriften, wetten en normen keuringen woning”

 1. Waar kan men in Nederland terecht in het woud van bouwbesluiten, Nen voorschriften bij nieuwbouw en een ondeuglijke huisinstallatie met daarbij
  zonnepanelen die regelmatig aardlekfouten geven en op een
  gecombineerde groep waarbij het niet mogelijk is om lichtaansluitingen te doen daar ze niet spanningloos zijn door de panelen

 2. Hallo ik ben bezig mijn woning te voorzien van een laadpunt ev-auto.
  Heb me hiervoor een mantelbuis 40mm door de kruipruimte van de meterkast naar de garage gelegd.
  Gaat een 5 aderige en 3 aderige ymvk kabel in.
  Nu zie ik dat er ook een balancing laad methode is, handig.
  Maar hiervoor zou ik ook nog een signaalkabel van de meterkast naar het laadpunt moeten maken.
  Deze zou nog wel in de mantelbuis passen, maar is dit eigenlijk wel verantwoord of toegestaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *