Wat is een elektrisch voertuig of EV

Wat is een elektrisch voertuig of EV

Een Elektrisch Voertuig of EV*  is een  voertuig dat deels of volledig wordt aangedreven met een elektromotor. De energie wordt elektrisch geleverd door bijvoorbeeld een ingebouwde tractiebatterij of een brandstofcel / accu.    *EV = Elektrisch Voertuig, dit is een veel gebruikte afkorting.  Een lijst van reeds bestaande elektrische voertuigen / transportmiddelen vindt u onderaan deze kennispagina.

Een moderne term en nieuw werkwoord wat hoort bij het besturen van een een elektrisch voertuig is: elektrisch rijden

Let op: Verwar de term voertuig niet met de term:  Motorrijtuigen zijn volgens art. 1 lid c van de Nederlandse Wegenverkeerswet 1994 :  motorrijtuigen =  alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Elektrisch rijden klimaat akkoord Nederland.

Om het geheel overzichtelijk te houden hebben we een andere kennis pagina gemaakt over de reden waarom de overheid elektrisch rijden stimuleert (verplicht, vanuit het Klimaatakkoord)  Klik hier voor meer informatie.  (Tevens informatie vanuit het klimaatplan Europese unie)

Voertuig, vervoerwijze, gemotoriseerd en ongemotoriseerd vervoer

Voertuig  Uitspraak:   [‘vurtœyx] = een vervoermiddeltransportmiddelvoertuig of vaartuig . Vervoermiddelen kennen verschillende vervoerwijzen, zoals rijden, varen of vliegen.

Vervoerwijze wordt onderverdeeld in vervoer over de weg, over het spoor, over het water, door de lucht, door leidingen en/of kabels.

Vaak worden vervoerwijzen verder onderverdeeld, zo wordt bij personenverkeer over de weg vaak onderscheid gemaakt tussen voetgangersverkeer, fietsverkeer, autoverkeer en openbaar vervoer. Andere vormen van onderscheid worden ook gebruikt, zoals het onderscheid tussen goederenvervoer en personenvervoer, en tussen gemotoriseerd en ongemotoriseerd vervoer.  Vervoermiddelen over of door water worden vaartuigen genoemd.

Een vervoermiddel kan door menskracht, dieren, (elektro)motorisch, of door windkracht of afschot (een berg) worden voortbewogen.

De elektrische voertuig revolutie is al gestart.

Elektrische vervoermiddelen zijn enorm in ontwikkeling  vanuit duurzaamheid, het klimaat akkoord. Er komen ook steeds nieuwe elektrische  vervoermiddelen bij:

Motorvoertuigen 

Wat zijn voertuigen
Voertuigen volgens rijbewijshulp.nl   (bron: rijbewijshulp)
 • Auto
 • Motorfiets
 • Autobus
 • Vrachtauto
 • Trekker
 • Trolleybus (rijden nog in Arnhem rond)
 • Motorgrasmaaier
 • Elektrische SRV-wagen
 • Graafmachine
 • Wals
 • Heftruck
 • Handwagen met hulpmotor
 • Draaiorgel met hulpmotor

Overzicht lijst elektrische voertuigen

(zonder Wegenverkeerswet 1994 en / of Nederlandse Reglement verkeersregels en verkeerstekens alle gemotoriseerde voertuigen)

Onderstaande een overzicht van bestaande (ontwikkelde en nog verder te ontwikkelen) elektrische voertuigen.

 • Elektrische auto   (EV, BEV, FEV)
 • Elektrische motorfiets
 • Elektrische autobus
 • Elektrische vrachtauto
 • elektrische trekker
 • Elektrische trolleybus (rijden nog in Arnhem rond)
 • Elektrische motorgrasmaaier
 • Elektrische SRV-wagen
 • Elektrische graafmachine
 • Elektrische wals  (civiele techniek)
 • Elektrische heftruck
 • Elektrische caravan.
 • Elektrisch hoverbaord
 • elektrische step
 • Elektrische eenwieler,
 • Elektrische skateboard
 • Elektrische scooter
 • Elektrische ebikeboard,
 • Elektrische trike,
 • Elektrische quad,
 • Elektrische snorfiers,
 • Elektrische snorscooter

Zijn we nog elektrische voertuigen vergeten laat het ons weten.   Let op: we praten over voertuigen geen apparaten.

Vanaf 2030 moeten alle nieuwe personen auto’s 100 % elektrisch zijn.

Afkortingen EV / BEV en FEV worden veel gebruikt bij elektrische auto’s.  Dit zijn Amerikaanse / Engelse termen.  De betekenis is:

 • EV = Electric Vericle.  =  elektrische voertuigen
 • BEV = Battery Electric Vericle =  batterij elektrische voertuigen
 • FEV = Full Electic Vericle  = volledige elektrische voertuigen

 

Voor gebruik van deze informatie zie onze Disclaimer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *