Gas en elektriciteit levering, opbouw factuur en uitleg NL markt

gas en elektriciteit leverancier

Gas en elektriciteit levering welke partijen actief

elektra-gevaar
gas en elektriciteit energie

In de Nederlandse energie zoals levering gas en elektriciteit markt zijn verschillende partijen actief.

  • Producenten (maken elektriciteit of stroom)
  • leverancier (het leveren van Elektriciteit of stroom) incl. groot handelaren
  • Netwerkbeheerders en meetbedrijven (fysiek transport)

Een producent maakt elektriciteit (soorten energie bronnen), een leverancier of groothandelaar levert elektriciteit. Een netbeheerder is verantwoordelijk voor fysieke transport van elektriciteit.  In Nederland is hij in zijn regio monopolist.  Per regio dus vaste netwerkbedrijven. Wie is uw netwerkbeheerder, dit kunt u hier vinden.  Een netwerkbeheerder moet een door de overheid een  gereguleerd  tarief hanteren (dit zijn de netwerkkosten).  In het kort en eenvoudig uitgelegd:  aanleg, beheer en onderhoud van alle kabels en leidingen.

Aantal gas en elektriciteit leveranciers

Er zijn in januari 2021  in Nederlandse ca. 73 energie (gas en elektriciteit) leveranciers die een ACM-vergunning hebben, onderdeel elektriciteit-leveranciers. Er zijn ca. 71 vergunninghouders voor gas.

ACM staat voor: Autoriteit Consument en Markt. Bedrijven die energie of elektriciteit verkopen aan consumenten en/of zakelijke afnemers hebben altijd een ACM vergunning nodig en mogen zich dan pas stroomleverancier noemen (dus elektriciteit leveren, dit moet met een levering). Er kunnen altijd elektriciteit leverancier bijkomen maar ook afvallen.  Van deze leveranciers zijn er een aantal echt actief als echt elektriciteit produceren. De overige stroomleveranciers zonder eigen productievermogen moeten dus stroom inkopen, bij de stroomproducent of op de stroommarkt, en deze stroom verkopen ze weer aan de consument. Men noemt dit ook wel handelshuizen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is ontstaan uit de samenvoeging van de Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Door het samengaan van deze drie organisaties is er nu 1 toezichthouder voor consumenten- en markttoezicht.

Op de elektriciteitsmarkt in Nederland zijn verschillende soorten spelers actief. Dit zijn producenten van elektriciteit, leveranciers van elektriciteit, (groot)handelaren in elektriciteit, de netbeheerders en meetbedrijven. De netbeheerder is als nutsbedrijf verantwoordelijk voor het fysieke transport van elektriciteit. In Nederland is hij in zijn regio monopolist. Hij moet een door de overheid gereguleerd tarief hanteren, het capaciteitstarief. Hoewel de meeste consumenten alleen elektriciteit afnemen, zijn er ook bedrijven en consumenten die elektriciteit produceren en terugleveren.

Welke gas en elektriciteit leveranciers hebben een ACM vergunning

Voor een compleet actueel overzicht van alle leveranciers met een ACM vergunning klik dan hier: wie hebben er een Elektriciteit levering ACM vergunning. Dan ziet u een actueel overzicht van alle elektriciteit leveranciers met een voor levering verplichte ACM vergunning.

De grootste producenten in Nederland zijn Vattenfall (overname NUON), RWE (overname Essent), Engie (overname EPON nog door Electrabel), CCI, PZEM, EDF, Eneco en E. ON.

Voor een overzicht van productie wijze van elektriciteit (groen of grijs) klik dan hier: de meest gebruikte manieren om elektriciteit op te wekken.

Wie gaat uw nieuwe gas en elektriciteit leverancier worden?

Dit is een belangrijke vraag: koopt u op basis van prijs (grijze energie), of koopt uw elektriciteit / gas op basis van duurzaamheid of groen. Tevens is het belangrijk dat de leverancier ook daadwerkelijk kan leveren. In bepaalde regio’s zijn bepaalde leveranciers actiever en goedkoper dan andere regio’s. De prijs en omstandigheden verschillen per dag.

Verstandig is de prijzen goed te vergelijken, bekijk tarief van vast recht en de prijs per kWh inclusief netbeheerkosten, energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en BTW. Er zijn op internet verschillende partijen actief in advies. Let goed of ze echt onafhankelijk zijn, er zijn partijen die voordeel hebben bij een bepaald advies. Wij als elektra-info.nl geven daar geen advies in.

Er zit per energieleverancier verschil in aankoop van groene stroom. De ene leverancier produceert zijn stroom ‘groener’ dan de andere, of koopt zijn stroom ‘groener’ in, of doet meer investeringen in toekomstige groene productie. Dit gaat mogelijk wat ver, maar weet dat er zeker verschil is tussen groene stroom en groene stroom. Wilt u meer weten over deze toch wel belangrijke detail informatie dan verwijzen wij u graag door naar het volgende document Duurzaamheid Leveranciers rapport-2015.

Overstappen van energie leverancier loont

Tegenwoordig is het makkelijker dan ooit om over te stappen op een andere energie leverancier, u zit echt niet snel zonder gas of stroom. Ons advies van www.elektra-info.nl is: elk jaar overstappen naar een energieleverancier die u op dat moment het aantrekkelijkste aanbod doet. Geeft u voorwaarden goed op. (eis b.v. groene of grijze stroom) Geeft u jaarverbruik op. Jaarverbruik van gas en elektriciteit (zie jaar afrekening van huidige energie leverancier, daar staat het verbruik op). Veel energie leveranciers leveren zowel elektriciteit (stroom) als gas. Maar let op: U kan altijd voor elektriciteit een ander energiebedrijf kiezen dan voor gas. Gas en elektriciteit hoeft u niet van hetzelfde bedrijf te kopen. Veel bedrijven hebben aanbiedingen waarin ze elektriciteit en gas samen verkopen. Maar er zijn ook bedrijven die gespecialiseerd zijn in alleen elektriciteit of gas. U kunt zelf beslissen wat u prettig vindt: elektriciteit en gas samen, of juist apart.

Kijk naar de totaalprijs. Bij het door u aangegeven verbruik is dat altijd het voordeligst. Vaste prijs of variabel tarief dit is een persoonlijke keuze. Ons advies is vergelijk de prijzen goed en kijk niet alleen naar het mooie welkomstcadeau. De netto prijs kan jaarlijks veranderen omdat de overheid jaarlijks de netbeheerkosten en de overheidsheffingen kan wijzigen. Hierdoor kunnen de jaarkosten afwijken, een energieleverancier zal dit ook doorrekenen.

Wie nog nooit is overgestapt, betaalt waarschijnlijk het variabele tarief voor onbepaalde tijd voor gas en stroom. Een gemiddeld huishouden is daardoor op jaarbasis ca. 250-400 euro meer kwijt dan wanneer gekozen zou worden voor het goedkoopste actieofferte.

Bij een contract voor onbepaalde tijd, dus zonder einddatum, kunt u kosteloos overstappen. Hebt u een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar, waarvan de looptijd nog niet is verstreken? Overstappen kan, maar het energiebedrijf mag u om een vergoeding vragen. Kijk het na in de voorwaarden bij uw contract.

Uw energie rekening bestaat uit %: 

Een energierekening bestaat uit 3 hoofdposten conform onderstaande percentage lijstje (let op: dit is een gemiddelde, dus indicatief).
• A. ca. 36% bestaat uit leveringskosten;    = marktprijs
• B. ca. 45% bestaat uit belastingen;
• C. ca. 19% bestaat uit netwerkkosten van de netbeheerders;

De tarieven voor gas en stroom bestaan uit 3 delen: de marktprijs, energiebelastingen en netwerkkosten. De  marktprijs is eind 2021 flink gestegen, waardoor je uiteindelijk meer kwijt bent aan energie. De plannen van het Kabinet compenseren dit slechts gedeeltelijk.

64 % van uw energie rekening is netwerkkosten en belastingen  

Conclusie is dat een gemiddelde verbruik factuur (gas en elektriciteit) ca. 64 % bestaat uit belasting en netwerkkosten (dus onderdeel B en C). Aan deze kosten kunt u als percentage weinig aan doen. Welk kunt u het energieverbruik (proberen) zo laag mogelijk te houden. De belasting is vast en netwerkkosten zijn afhankelijk van woonplaats. Je bent dus gebonden aan het stroom- en gasnetwerk van je woonplaats. Overstappen is op dit onderdeel niet mogelijk. De netwerktarieven worden bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Maar let op het is een percentage, als u minder aan elektriciteit of gas verbruik dan betaal u ook minder aan B en C. Het percentage verschuift dan wel omdat er ook vaste kosten in zitten.

Wilt u meer weten over opbouw van de energierekening dan verwijzen wij u graag door naar het volgende document energierekening uitleg.

Belastingen of overheidsheffingen op de energie rekening

De energierekening bestaat zoals eerder aangegeven (bij gemiddeld gebruik) voor zo’n 41% uit belastingen. De leverancier brengt dit bedrag in rekening en draagt dit af aan de overheid.

Energiebelasting of energieheffing

U betaal deze belasting als U aardgas of elektriciteit verbruikt, die u op een andere manier hebt verkregen dan door een levering. Omdat veel energie nog steeds uit niet-duurzame bronnen komt en milieubelastend is, probeert de overheid met deze belasting het energieverbruik te beperken. Hoe meer energie je verbruikt, hoe meer energiebelasting je betaalt.

Energie rekening: Vermindering energiebelasting of heffingskorting

Dit is een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. De overheid vindt dat iedereen een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en gas nodig heeft om te kunnen leven en geeft daarom compensatie op de energiebelasting.

Energie rekening: ODE  Opslag duurzame Energie

Afkorting ODE, dit is een heffing die bestaat sinds 1 januari 2013. De opbrengsten worden gebruikt voor het duurzaam opwekken van energie (door energieproducenten). De heffing wordt berekend per kWh stroom en m3 gas en is dus afhankelijk van je verbruik. Bij een gemiddeld energieverbruik komt het neer op ruim een tientje per jaar. De heffing wordt elk jaar verhoogd.

Energie rekening:  Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

Over alle leveringskosten, netbeheerkosten en over de overheidsheffingen /energiebelasting betaalt u 21 % BTW belasting.

Compensatie hoge energiekosten in 2022

In 2022 betaal je als consument minder energiebelasting. Ook heeft de overheid de zogenaamde ‘vermindering energiebelasting’ verhoogd. Deze ‘vermindering energiebelasting’ is voor iedereen gelijk. De aanpassingen van de energiebelasting in 2022 merk je bij de jaarafrekening van je energieleverancier over (een deel van) 2022. Het gaat om een voordeel van ongeveer € 400 voor een gemiddeld huishouden.  

  • De teruggave van de energiebelasting gaat omhoog van 560 euro naar 825 euro. Dat betekent een belastingvoordeel van 265 euro voor iedereen (los van hoeveel energie je gebruikt).
  • Het belastingtarief op elektriciteit gaat met 6,9 cent per kWh omlaag, inclusief btw. Hoeveel dat voor jou scheelt, hangt af van je stroomverbruik. Bij een gemiddeld verbruik van 2.384 kWh per jaar daalt de energiebelasting met ongeveer 160 euro. Bij een hoger stroomverbruik is het nog meer, bij een lager stroomverbruik juist minder.
  • Het plan voor de energiebelastingen op gas verandert niet: die stijgen met 2 cent per kuub. Bij een gemiddeld gasverbruik van 1.170 kuub per jaar betaal je dus 23 euro meer aan belasting voor gas.

Let op: het gaat hier alleen om de energiebelastingen.  Maar de tarieven voor gas en stroom bestaan uit 2 delen: de marktprijs en de energiebelastingen. De marktprijs is flink gestegen, waardoor je uiteindelijk meer kwijt bent aan energie. De plannen van het Kabinet compenseren dit slechts gedeeltelijk.

Meer lezen over de compensatie  Bekijk het nieuwsbericht van 5 november 2021 op rijksoverheid.nl.

 

Voor gebruik van deze informatie zie onze Disclaimer