Disclaimer www.elektra-info.nl

Elektra info

Aansprakelijkheid www.elektra-info.nl

Disclaimer: www.elektra-info.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht.  De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.  www.elektra-info.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

www.elektra-info.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.

Wij reageren niet op persoonlijke technische vragen of situaties.

Internetsites van derden

Indien op www.elektra-info.nl  links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor www.elektra-info.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. www.elektra-info.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat www.elektra-info.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens

www.elektra-info.nl  gebruikt en bewaard geen persoonsgegevens  van bezoekers.                                www.elektra-info.nl  gebruikt en bewaard geen persoonsgegevens  van bezoekers met vragen of bezoekers  die reageren op vragen van andere bezoekers.  We hebben geen klantenbestand.

Auteursrecht

Alle foto’s, illustraties en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van www.elektra-info.nl, tenzij anders vermeld. De genoemde foto’s, illustraties en teksten mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van www.elektra-info.nl.   Het gebruik van eventueel beschikbaar gestelde beelden/teksten/documenten impliceert dat u www.elektra-info.nl als eigenaar vermeldt en hiervoor een linkvermelding naar www.elektra-info.nl op de website opneemt.