Disclaimer

De inhoud en opzet van deze website is zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd, echter kan deze website of de exploitant van deze website niet instaan voor onvolledigheden of fouten op de website.

Zowel de website als de exploitant van de website kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, door het gebruik van deze website.

Tevens hebben wij geen invloed op de inhoud en de bedrijfsvoering van websites waarnaar wij een linkvermeldingen of andere vorm van verwijzing hebben opgenomen op onze website.

Alle foto’s, illustraties en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van www.elektra-info.nl, tenzij anders vermeld. De genoemde foto’s, illustraties en teksten mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van www.elektra-info.nl.

Het gebruik van eventueel beschikbaar gestelde beelden/teksten/documenten impliceert dat u www.elektra-info.nl als eigenaar vermeldt en hiervoor een linkvermelding naar www.elektra-info.nl op de website opneemt.