Zonne-energie aanbrengen en installatie en type

zonnepanelen op woning

Wat is zonne-energie

De naam zegt het al, het is energie wat je opwekt via de zon, dus zonne-energie.  Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht.

Zonne-energie kan je opwekken via zonnepanelen of een zonneboiler op je dak.  Maar het gebeurt ook op veel grotere schaal: van grote zonneparken in Nederland tot grote zonnecentrales in Spanje, Duitsland en de VS of zelfs in de woestijn.

Welke soorten zonne-energie zijn er

Directe zonne-energie kan worden onderscheiden in 2 soorten:

zonne-panelen
Zonnepanelen en zonne-energie

• passieve zonne-energie zoals zonneboilers oftewel zonnecollectoren, deze gebruiken de zonnewarmte als energiebron.

• actieve zonne-energie, zoals zonnepanelen welke licht  omzetten naar elektriciteit. (meest voorkomende)

Systemen tussen passieve zonne-energie en actieve zonne-energie zijn ook mogelijk. Deze worden hybride genoemd.

Passieve zonne-energie

Passieve zonne-energie is licht en warmte die je direct ontvangt door bijvoorbeeld je ramen van je huis. Actieve zonne-energie wordt verdeeld in zonneboilers (voor warm water / verwarming) en zonnepanelen, die voor elektriciteit zorgen.

Actieve zonne-energie

Via een zonnepaneel kan je zonne-energie opwekken. Energie van een zonnepaneel is dus Actieve zonne-energie.
De meest gebruikte zonne-energie toepassing is door middel van Zonnepaneel. Een zonnepaneel, ook wel PhotoVoltaisch-paneel of PV-paneel genoemd, is opgebouwd uit ca. 40-80 zonnecellen. Een zonnecel is een kleine energiecentrale die het opgevangen zonlicht omzet in elektrische energie: zonnestroom.

Actieve en passieve zonne-energie hybride

Hybride zonnepanelen zijn PV-zonnepanelen en zonnecollectoren gecombineerd. De panelen leveren zowel stroom als warmte. Ze zijn vooral geschikt indien er een beperkt dakoppervlakte beschikbaar is. Hybride zonnepanelen worden ook wel aangeduid met PVT (Photo Voltaisch Thermisch) panelen.

 

Nederland mag dan wel geen zon overgoten land zijn, maar zonne-energie is zeker goed toepasbaar. Het verschil in instraling vergeleken met noord Afrika is maar een factor 2. Zonnepanelen doen het niet alleen wanneer de zon schijnt; ook met een dik wolkendek doen de zonnepanelen hun werk. We zouden zonne-panelen ook wel daglicht-panelen kunnen noemen.

Zonne-energie is een duurzame energie

Zonne-energie is een duurzame energie. Duurzame energie is een verzamelterm voor energiebronnen die uit ‘hernieuwbare’ bron kunnen worden gewonnen.  Het kenmerk van duurzame energie is dat de winning ervan niet leidt tot het uitputten van een voorraad.Duurzame energie wordt geput uit hernieuwbare, zeg maar ‘onuitputtelijke’ bronnen zoals zon en wind. Zonne-energie is ook duurzaam omdat er bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. Daarnaast is zonlicht onuitputtelijk. Er zijn in Nederland veel initiatieven om meer en beter gebruik te maken van zonne-energie. Veel particulieren maken steeds meer gebruik van zonne-energie door zonnepanelen te plaatsen op het dak van de woning. Afhankelijk van het aantal panelen zijn mensen in staat om volledig zelfvoorzienend te zijn of zelfs extra energie terug te leveren aan het energienetwerk.

Zonne-energie door omvormer omgezet in bruikbare stroom

De elektrische energie wordt door een omvormer omgezet van gelijkstroom in wisselstroom (230V). De omvormer kan met een normale stekker aangesloten worden aan een wandcontactdoos (stopcontact) en zo zijn energie doorgeven aan het netwerk. Deze stroom kan direct gebruikt worden en wat er over blijft, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Voordeel Zonne-energie

Schone stroom, beter voor het milieu dan bij fossiele energie opwekking.

Mogelijk een beter financieel rendement dan geld op de spaarrekening te laten staan. (als de condities hetzelfde blijven)

Een groot voordeel van zonnepanelen is het feit dat men elektrische energie kan verkrijgen op plaatsen waar het moeilijk, of onmogelijk is, om elektrische leidingen te leggen.

Zonne energie panelen kopen, klustips en advies

Veel leveranciers zeggen dat het aanbrengen van zonnepanelen een eenvoudige klus is.  Maar is dit wel waar.  Wij denken dat het plaatsen van zonnepanelen niet een eenvoudige klus is U moet goed weten wat u doet en waarom.  Zonnepanelen leveren gelijkstroom. Als je in contact komt met gelijkstroom met een hoog voltage kan dit echt levensgevaarlijk zijn.  Op een zonnepaneel zelf zit geen uit of aanknop, zodra alle panelen in de string zijn aangesloten staat er op de stringkabels direct spanning. De zon wekt gelijk  energie. Als u dan deze stringkabel aanraakt bij het monteren van een stekker of aansluiting dan heeft u wel een probleem. Zo zijn er nog meer zaken waar u aan moet denken.  Laat u goed adviseren.

Er zijn veel verschillende zonnepanelen te koop. Ons belangrijkste advies is let goed op wat u koopt.

Er bestaan aanzienlijke verschillen in efficiency tussen zonnepanelen. We kunnen kort globaal de volgende drie typen onderscheiden.

 • Monokristallijn zonnepanelen

Zonnepanelen in de monokristallijn zijn egaal zwart en leveren het meeste rendement op. Deze panelen zijn veelal wat duurder dan de minder efficiënte zonnepanelen.

 • Polykristallijn zonnepanelen

Zonnepanelen in de polykristallijn bestaan uit meerdere kristallen, wat het paneel een schervenpatroon geeft. Het polykristallijn zonnepaneel heeft een lager rendement dan het monokristallijn paneel, maar heeft een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

 • Amorf zonnepanelen

Amorfe zonnepanelen maken gebruik van silicium in de vorm van fijne stof (in tegenstelling tot de kristallen in de mono- en polykristallijn zonnepanelen). Deze zonnepanelen zijn relatief goedkoop, maar hebben een vrij laag rendement. Dat maakt ze minder geschikt om duurzame energie op te wekken.

Plaatsing zonnepanelen op dak

De prijs van zonnepanelen is de laatste jaren aanzienlijk gedaald. En de zonnepanelen worden steeds efficiënter, waardoor de investering sneller wordt terugverdiend. Van wezenlijk belang voor de opbrengst van zonnepanelen is de plaatsing ervan op het dak. Ideaal is een zonnepaneel pal op het zuiden onder een hoek van 36 graden. Wordt hiervan afgeweken, dan is de opbrengst lager. Daarnaast heeft het aantal zonuren invloed op de opbrengst. Hoewel zonnepanelen ook elektriciteit opwekken bij bewolkt weer, is de opbrengst hoger bij directe lichtinval. De opbrengst per jaar kan daardoor variëren.

Zonnepanelen worden door middel van gelijkstroom (DC) solar kabels op een omvormer aangesloten. Op basis van het vermogen dat door de kabels loopt en de lengte van de bekabeling, wordt vervolgens de juiste kabeldikte berekend. Gangbare DC-kabeldiameters zijn 2,5 mm², 4 mm², en 6 mm². Dikkere kabels zijn beter, maar ook duurder. Het is slim om voor de omvormer een plaats te kiezen binnen 15 meter van de zonnepanelen. De verliezen over de bekabeling blijven dan altijd onder de 2%

Tip: gebruik Zonatlas. Dit is een gratis site van Klimaatverbond Nederland in samenwerking met Nederlandse Gemeenten.  Zonatlas laat in één oogopslag zien welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie:  http://www.zonatlas.nl/home/

 Zonne energie rendement daalt in de winter

In de herfst en de winter neemt de intensiteit van de zon af, waardoor ook het rendement van zonne-energie daalt. Het verschil tussen zonne-energie instraling in winter en zomer is een factor 10.
Maar dat moet u niet afschrikken: ook in de winter kan nog regelmatig van volle zonuren geprofiteerd worden. Bovendien werkt een zonnepaneel ook op bewolkte dagen; panelen zetten namelijk niet alleen zonlicht, maar ook indirect licht om naar bruikbare zonne-energie. De reflectie van eventueel omringende sneeuw kan zelfs voor extra lichtopbrengst zorgen. Bovendien is het zo dat een zonnepaneel juist bij lagere temperaturen beter presteert dan bij hoge temperaturen, omdat dan de spanning tussen de twee lagen in het zonnepaneel hoger is.

Gemiddeld genomen bedraagt het rendement zonne-energie dat zonnepanelen leveren in de maanden november tot en met februari samen 12% van de jaarproductie. Vanaf maart stijgt het al tot 9%. Dit maakt de winterperiode een goed moment om zonnepanelen te installeren, zodat het productieve voorjaar optimaal benut wordt. Tijdens het voorjaar is het rendement zonne-energie doorgaans groter dan wat consumenten zelf gebruiken. Dit surplus kan aan het net worden terug geleverd, zodat wat tijdens de wintermaanden van het net bijgevraagd wordt, gesaldeerd (= verrekend) kan worden.

Zonnecollectoren en zonnepanelen:  wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?

In 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en is de Monumentenwet gewijzigd. In deze publicatie van rijksoverheid vindt u de regels voor zonnecollectoren en zonnepanelen.

Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen:

 • zonnecollector en zonnepaneel, het verschil;
 • geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig;
 • ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen;
 • vergunningvrij, maar niet regelvrij;
 • bestemmingsplan;
 • welstand;
 • Bouwbesluit: hoe te bouwen;
 • verplicht rekening houden met uw buren;
 • wél een omgevingsvergunning nodig;
 • procedure omgevingsvergunning

Hier een aantal tips waar op te letten bij aankoop zonnepanelen:

Let op technisch op wat u koopt (welke eerlijke opbrengt) en let op onder welke condities de aannemer de installatie aanbrengt. Pas op voor mooie verkoop praatjes.

Ons advies is om altijd een aantal offertes op te vragen. Vergelijk de offerte op de onderstaande tips en adviezen.

Voorbeeld en filmpje van het aanbrengen van zonnepanelen en installatie

Technische aandachtspunten bij kopen zonnepanelen

Let technisch op de volgende onderdelen:
• Zijn het officieel gekeurde zonnepanelen, vraag naar het onderzoek en tijdens het werk merk en type controleren;
• Wat is capaciteit uitgedrukt in Wattpiek, afgekort Wp per m2;
• Wat is prijs per capaciteitseenheid (Wp getal);
• Wat is efficiency van het zonnepaneel;
• Welke kleur heeft zonnepaneel, welke type zonnecellen;
• Afmetingen panelen en legplan;
• Kwaliteit omvormer (rendement, voltage range en levensduur);
• Dikte en merk van transportkabels en verbindingen;

Technische aandachtspunten bij kiezen aannemer/installateur

• Prijs / kwaliteit;
• Garantie per onderdeel, is bedrijf solide om garantie te geven;
• Wat al rendementen niet gehaald worden;
• Wijze vastzetten zonnepanelen, zowel voor wind als voorkomen diefstal;
• Onderhoud en wat is prijs daarvan;
• Vraag naar open begroting;
• Vraag naar of systeem voldoet aan NEN 1010, dit moet ook in offerte duidelijk zijn;
• Betaling condities, pas na voltooiing werkzaamheden;

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een zonnepaneel is de efficiency. Er zijn zonnepanelen met een efficiency van 17%, maar ook met 15%. Kies zonnepanelen met een hoge efficiency.

Elektra-info is een onafhankelijke informatie website. En wij hopen u dan ook met onze praktische ervaringen op het gebied van elektronische installaties goed en veilig op weg te helpen. Veel plezier met de aanleg van Zonne-energie!

 

Voor gebruik van deze informatie zie onze Disclaimer

Het werken aan elektriciteit, stroom en elektra installaties brengen gevaren met zich mee. Het is bij het werken met elektriciteit belangrijk dat u weet wat u doet.  Schakel daarom tijdig  een erkende elektra aannemer of installateur in.   Zie ook deze link: veilig werken aan elektra voorkomen gevaar 

2 gedachten aan “Zonne-energie aanbrengen en installatie en type”

  1. Antwoord op uw vraag: beste zonnepanelen, zie deze link: https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen/onderzoek-kwaliteit
   Verzekering: ja zonnepanelen kunt U verzekeren. (diefstal en natuurrampen)
   Zonnepanelen zijn door inbrekers gemakkelijk te demonteren zonder inbraakschade achter te laten
   Indien de zonnepanelen op een eigen woning liggen, dan vallen meestal de zonnepanelen onder de bestaande opstalverzekering van de woning. Ben je geen eigenaar van de woning (u huurt een woning) dan is het verstandig om te kijken of een extra verzekering nodig is. Onze tip is: informeer voor alle zekerheid bij de verzekeringsmaatschappij of uw opstalverzekering de zonnepanelen dekt. Belangrijk hierbij is of de zonnepanelen gemonteerd zijn aan het dak of dat ze los op het dak staan. Dat laatste is meestal van toepassing bij een plat dak. Als de zonnepanelen los liggen dan zijn ze geen onderdeel van het onroerend goed en dan is er een grote kans dat uw zonnepanelen door de opstalverzekering niet gedekt zijn. Ook voor schuine daken kunnen er risico’s zijn. indien de zonnepanelen op het dak zijn geklikt in plaats van zijn vastgeschroefd. Ook dan is het de vraag of de zonnepanelen onderdeel zijn van het onroerend goed. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben als voorwaarde dat er inbraakschade moet zijn. Dus wees ervan bewust dat de zonnepanelen wellicht niet verzekerd zijn bij diefstal indien er geen inbraakschade is. Het risico moet u zelf inschatten?
   Een ander grootst risico is een natuurramp. (bijvoorbeeld een zeer zware storm of hagelstenen) Sommige verzekeraars sluiten schade bij natuurrampen uit. Bekijk uw polis of de opstalverzekering ook zware storm / hagelschade dekt bij zonnepanelen. Koop wel zonnepanelen die voldoen aan de Europese standaard IEC61215. Zonnepanelen worden al tijdens de productie door middel van een hagelschadeproef bekeken of zonnepanelen bestand zijn tegen hagelbuien. Een ander gegeven is dat zonnepanelen met een lage hellingsgraad meer risico lopen op schade bij hagel. Dit komt omdat hagel vrijwel loodrecht naar beneden valt, en de impact bij een zonnepanel met lage hellingsgraad groter is, waar een zonnepaneel met grote hellingsgraad de hagel zal worden afgeketst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *