Woning aanpassen van gas naar elektriciteit handelen of afwachten

Stroom verbruik huishoudelijke apparaten

Wat zijn de gevolgen voor woning eigenaren?  Moet u per direct handelen?

Energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas, steenkolen naar duurzame energie zoals zon, wind en aardwarmte

duurzaam omgaan met energie
duurzaam omgaan met energie

De afspraken over de energietransitie (in Nederland) zijn vastgelegd in het klimaatakkoord. De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte.  Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.  Daarom kunt u vanaf 2050 “”in principe”” niet meer koken op gas of stoken op aardgas.  Hiervoor zijn door de politiek afspraken gemaakt in de Energieagenda.  We moeten volgens de Rijksoverheid het gasverbruik afbouwen, in de toekomst kunt u alleen met duurzame installaties koken en stoken.

Het  afbouwen van gas heeft (ook) voornamelijk te maken met het stoppen van het oppompen van aardgas uit Noord-Oost Nederland. Een gedeelte van Nederlandse productie gebruiken we zelf en een gedeelte van het geproduceerde gas exporteren we.  Het zelf gebruiken en het exporteren zal op termijn stoppen. Dat afbouwen zal geleidelijk moeten gebeuren, vanwege de lange termijn contracten en omdat de maatschappij tijd nodig heeft om over te schakelen op duurzame energie.  De overheidsinkomsten krijgen een miljardentegenvaller te verwerken. De Nederlandse staat zal een alternatieve inkomstenbron moeten vinden. Indien we niet tijdig kunnen overschakelen op duurzame energie zullen we meer gas uit het buitenland moeten gaan invoeren en dit zal zeer slecht zijn voor onze de economie.

De energietransitie kost de consument en woning eigenaar  geld, tijd en energie

De energietransitie gaat de belastingbetaler veel geld kosten, dit is al duidelijk.  Als de energietransitie al rendabel gemaakt had kunnen worden  had de markt ze al lang geïmplementeerd.  De door de politiek verplichte “”energie transitie”” kost iedereen (de consument) die gas of elektriciteit gebruik nu al extra geld.  Een voorbeeld hiervan is de steeds verhoogde Opslag Duurzame Energie (ODE) op uw energie rekening.  Dit betaald u nu al en de ODE is ingevoerd vanaf 2013 en valt onder overheidsheffingen.  Voor de (meeste) huidige huizenbezitters komen daar nog extra kosten bij zoals technische aanpassingen in woning (zie onder)  en sociale aspecten: tijd, stress en energie.  Dit zijn volgens ons “”ook””  belangrijk aspecten om rekening mee te houden.

warmtepomp buitenunit
Warmtepomp buitenunit

En vooral dat geld  (extra energie belastingen en woning aanpassingen)  gaat “” wellicht”‘ op korte termijn ten koste van  welvaartsgroei en consumenten koopkracht.

Voor een beter milieu en de toekomst van de aarde en in combinatie met het voorkomen van de negatieve gevolgen van het oppompen van aardgas moeten we allemaal een prijs betalen.

Feit: niet elk land (en individuele inwoner) investeert evenveel in de energie transitie.  Tevens kiest elk land voor een andere (technische oplossing of doet zelfs helemaal niets. Dus: elk land geeft er op een eigen manier invulling aan. Nederland wil van het gas af, maar weinig andere landen volgen dit voorbeeld.  Het gasverbruik neemt toe in de rest van de wereld.  Duitsland en België bouwen hun installaties om, de VS exporteren schaliegas, de EU legt voor miljarden een pijplijn aan naar de Balkan. De Nordstream 1 en 2  Voor de goede orde:  98% van de Nederlanders is aangesloten op het gasnet.

Vanuit de wereldwijde uitstoot gezien, is gas de minst schadelijke optie. Kolen en olie zijn nog veel vervuilender

Het is feit dat gas op dit moment financieel efficiënt is voor het verwarmen van woningen en water (ruimteverwarming).    Lees ook dit artikel:  antigasrage

De energiebelasting op gas (en mogelijk ook op elektriciteit) gaat in Nederland stapsgewijs verder omhoog. Het omhoog gaan van de tarieven is meer dan de inflatie en de verhoging bestaat voornamelijk uit verhoging van de energie belasting.  Deze inkomsten zijn nodig voor de betaalbaarheid van de energietransitie.  Maar geldt dit nu ook voor de veelgebruikers van elektriciteit en gas  “”de bedrijven””.  Is het niet veel efficiënter om de grootste vervuilers het meeste te laten betalen en deze als eerste aan te pakken.  Daar pakken we mogelijk de snelste  en meeste verbetering.  Pak de grootse CO2 vervuilers aan.  (oa. de kolencentrales).

Elektriciteits- en gasgebruik van huishoudens heeft slechts een beperkt aandeel van 12 procent in het Nederlandse energieverbruik, meldde het compendium voor leefomgeving  in 2012. Bij verkeer en vervoer gaat het om 15 procent. De industrie heeft met ruim 40 procent het grootste aandeel. Energiebedrijven zelf verbruiken ook ook eens 12 procent.  Land – en tuinbouw, handel , diensten en overheid verbruiken de resterende 18 %  (bron)

Betalen huishoudens dan ook maximaal 12 % van de energietransitie kosten ?

De belangrijkste energiedragers zijn aardgas met ruim 41 procent van het totaal, aardolie (bijna 39 procent) en steenkool (12 procent). Daarnaast is ruim 8 procent afkomstig van hernieuwbare bronnen, kernenergie en afval.  (bron)

De partijen die voordeel of een belang hebben (aan de energietransitie) zijn natuurlijk positief,  het is ook een sociaal morele kwestie geworden.

Enkele politieke partijen,  energietransitie adviseurs,  bouwbedrijven, leveranciers  en installatie bedrijven hoor je niet klagen.  En vooral als de regering “”de energietransitie”” ook  weer gaat privatiseren.  Dus de commerciële bedrijven (de markt) de prijs laat bepalen.  De terechte vraag is:  is deze keuze logisch?

Helaas doen alle landen niet evenveel.  Dit maakt het in principe niet eerlijk.   De “”sociale”” correctheid van de politiek ook niet.  De lucht stopt niet bij de grens.   “”Er moet meer gebeuren om wat te bereiken””

Woning ombouwen van gas naar elektra

Niet gisteren, niet nu, niet morgen, niet volgend jaar maar wel voor 2050
Warmtepomp en boiler installatie (binnen)
Warmtepomp en boiler installatie (binnen)

Het “”per direct “” en op grote schaal opheffen van het gasnet en het ombouwen van oude / bestaande woningen is een “”te”” grote stap. Het is praktisch niet haalbaar. Los van de benodigde kosten en inzet technisch vakbekwaam personeel.  Start eerst bij nieuwbouw woningen.  Er zijn tal van nieuwbouw wijken en locaties die all electric gebouwd worden.  Bij nieuwbouw woningen  kunnen benodigde aanpassingen eenvoudig worden meegenomen.  Als de bouwer of  ontwikkelaar dit niet meeneemt is dit “”mogelijk”” kapitaalvernietiging, je weet op dit moment dat het er aan komt.

We hebben in Nederland nog veel te doen.

Aanpassingen (gas-loos maken) bestaande woningen

Op en in elk gebied zijn er pioniers, mensen en bedrijven die vooruit lopen.  Dit is een bewuste eigen keuze en dit is goed en nuttig voor  de ontwikkeling en vaststelling van de praktische gevolgen van het ombouwen van bestaande woningen.  Door deze ervaringen kunnen we leren en daardoor weer optimaliseren en verbeteren.  Dus hierbij aan de energietransitie pioniers deel uw ervaringen.  Waar loopt u tegen aan, wat gaat goed en wat gaat niet goed, wat kan wel en wat kan niet, wat zijn de kosten, wat zijn uw tips en leermomenten.

2050 duurt “”op papier”” nog lang. De verplichting kan nu nog theoretisch uitgesteld worden.  Wacht op natuurlijke “”aanpas”” momenten, zoals afschrijving en vervanging van de verwarming ketel (CV), noodzakelijke verbouwingen,  verhuizingen (leeg huis), renovatie momenten en vervangen van vloer en ramen.  Belangrijk is om gezamenlijk efficiënte  woning ombouw methoden te ontwikkelen. Haal de kinderziektes eruit.  Mogelijk is er dan meer duidelijkheid over subsidies, en belasting voordelen voor nu en de toekomst.  U kunt nu alvast wat geld opzij leggen (sparen) voor de benodigde aanpassingen.

Aanpassingen van bestaande woningen vraag naast geld ook energie en inzet van de eigenaar/ huurder.  Denk hierbij aan de gevolgen van de bouwtechnische aanpassingen zoals centrale verwarming vervangen voor een gas-loos systeem.  Aanpassingen CV installatie, keuken,  het opbreken van vloeren en praktische gevolgen voor de  technische aanpassingen in een woning.

Aandachtspunten:

 1. Bestaande woningen ombouwen naar gas loos kost niet alleen veel geld, maar ook tijd en energie.
 2.  U heeft nog even de tijd voor 2050 moet het klaar;
 3. Wacht een natuurlijk moment af  b.v. afschrijving van een bestaande centrale verwarming ketel (CV);
 4. Wacht op goede subsidie momenten (belasting voordelen ?);
 5. Tussentijds komt er meer duidelijkheid en ervaringen;
 6. Systemen verbeteren en moderniseren  (kinderziektes gaan eruit);
 7. Verandering van kennisontwikkeling (voortschrijdend inzicht);
 8. Ontwikkeling van een CV ketel op waterstof (of duurzaam alternatief)
 9. Onzekerheid over de prijs van gas  (deze prijs zal waarschijnlijk stijgen)
 10. Zie onze  tip: ombouwen koken: van gas naar elektrisch koken

Hieronder een aantal technische alternatieven op gas.  Combinaties van onderstaande maatregelen zijn ook mogelijk, duurzaam en niet duurzaam.

 • Tijdelijk maatregel / overgang:  hybride cv-systeem;
 • Elektrische vloerverwarming;
 • Vloerverwarming (warmtepomp);
 • Infrarood (lange golf) verwarming;
 • Warmtepomp in combinatie met opslag (wko) voor warm tapwater in de winter en koeling in de zomer;
 • Warmtepomp lucht;
 • Warmtepomp in combinatie met het isoleren van woning en een (goed) ventilatiesysteem;
 • Hout/pallet kachel
 • Veel glas aan de zonzijde (zongerichte woning)
 • Elektrische boiler voor warm/heet tapwater
 • Zonneboiler (naverwarming nodig)
 • Warmte pomp boiler
 • Doorstroomverwarmer
 • Inductie koken, keramisch, halogeen, elektrisch koken.
 • Goede isolatie en ventilatie van woning.

Oproep: heeft u ervaring met het ombouwen van een bestaande woning naar een all electric woning  of gasloos laat het ons weten.

 

Voor gebruik van deze informatie zie onze Disclaimer

Het werken aan elektriciteit, stroom en elektra installaties brengen gevaren met zich mee. Het is bij het werken met elektriciteit belangrijk dat u weet wat u doet.  Schakel daarom tijdig  een erkende elektra aannemer of installateur in.   Zie ook deze link: veilig werken aan elektra voorkomen gevaar 

3 gedachten aan “Woning aanpassen van gas naar elektriciteit handelen of afwachten”

 1. Gasloos door middel van een warmtepomp gaat in veel situaties niet werken en is erg kostbaar (lees duur). Goede isolatie en vloerverwarming is als 1e feit noodzakelijk. Een warmtepomp vraagt een ’lage-temperatuursysteem’. Onze vloer is 23 graden en houdt het hele vrijstaande huis op 21 graden. Dat kost ongeveer 3000 kWh per winter. Om dat mogelijk te maken, zijn de vloer en het plafond met 24 cm dik isolatiemateriaal geïsoleerd, hebben we 42 cm dikke isolerende muren en drievoudige beglazing. Omdat alles potdicht zit, is een ventilatiesysteem voor alle ruimten een must (nieuwbouw €8500 en alle buizen onzichtbaar in vloeren en plafond weggewerkt). Als het al mogelijk is om een bestaand huis geschikt te maken voor een warmtepomp met een betaalbaar energieverbruik, dan schat ik op basis van ons nieuwbouwhuis een bedrag van minimaal €50.000,- nodig te hebben. Over het lawaai dat alle buitenunits in de straat samen maken hebben we het dan nog niet gehad.

  1. Beste kritisch warmtepomp, Mooie aanvulling op onze tekst. Ja uw opmerkingen zijn terecht. Een nieuw ventilatie systeem is ook noodzakelijk. We hopen dat door concurrentie en ervaring een alternatief op gas voor de consument goedkoper gaat worden (door overheid subsidies) en dat het systeem efficiënter gaat worden.

  2. Beste kritische warmtepomp,
   Hoe de transitie ook gaat verlopen, het laatste wat ik zal doen is wonen in een huis dat afhankelijk is van een (artificieel) elektrisch ventilatiesysteem. De ervaringen uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zijn dermate negatief, dat dit, in het kader van de volksgezondheid, geen optie is. Je creert je eigen sick-building-syndrom en dat is wel het laatste wat je moet willen.

   Natuurlijk ventileren is dus een must.

   Met vriendelijke groet
   Theo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *