Elektra normen en keuring woning

Normen  en veiligheid van elektra in woning?

Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in uw woning. Dus ook voor de veiligheid van de elektra-installaties in uw huis. Als u een woning huurt, is dat de verantwoordelijkheid van uw woningcorporatie of particuliere verhuurder. In de huurvoorwaarden zijn hier meestal regels voor opgenomen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regels voor de veiligheid van elektriciteit installaties. Een elektra installatie zijn toestellen die zijn aangesloten op elektra en de elektriciteitsleidingen in de woning na de meterkast. Tot elektriciteitsinstallaties rekenen we bijvoorbeeld de groepenkast, stopcontacten, lichtschakelaars en alle elektraleidingen binnenshuis.

Keuringen elektra en elektro-installatie

Hieronder een aantal keuringen die betrekking hebben op elektrotechnische installaties. In sommige gevallen is het nodig om een keuring te laten doen of zelfs verplicht. In andere gevallen kan het uw eigen veiligheid en zekerheid vergroten over de installaties.

Hieronder enkele belangrijke normen met betrekking tot elektrotechnische installaties:

NEN 1010

NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur.  NEN 1010 geeft eisen voor het ontwerp en de aanleg van elektrische laagspanninginstallaties zodanig dat: een bedrijfszekere installatie wordt verkregen, zonder gevaar voor elektrische schok (elektrocutie) en het zonder het risico dat brand wordt veroorzaakt.  Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen.

In Nederland moeten (Nederlandse wet) elektrische installaties in woningen en gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Dit Bouwbesluit verwijst voor laagspanningsinstallaties (tot 1000 V wisselspanning) naar NEN 1010. Wanneer een elektrische installatie voldoet aan de NEN 1010 bestaat ‘het vermoeden van  overeenstemming’ met deze wettelijke eisen.

NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche. De Belgische tegenhanger is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

NEN-normen zijn geen wetten maar afspraken, praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Het auteursrecht ligt bij NEN.

De NEN 1010 wordt met enige regelmaat gewijzigd waarna een nieuw exemplaar verschijnt. (gebruik altijd de laatset actuele NEN 1010)

NEN 3140

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Voor de volledigheid van normen en regelgeving rondom elektrotechnische installaties verwijzen wij u naar onze bron: www.nen.nl. Hier zijn bijvoorbeeld ook richtlijnen voor inbraakbeveiliging te vinden of informatie over bliksembeveiliging en dergelijke.

Voor overige regelgeving kunt u tevens het bouwbesluit raadplegen. Samengevat is het bouwbesluit:

Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012: Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. (bron: rijksoverheid)

Regeling bouwbesluit 2012

Bij het Bouwbesluit 2012 hoort de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water.

Veiligheid gas en elektra actie 29 actieprogramma gezondheid en milieu

Naar aanleiding van enkele calamiteiten in het land is vanuit de politiek gevraagd de kwaliteit van gas- en elektra-installaties in Nederland te meten. Het onderzoek is onderdeel van Actie 29 van het Actieprogramma Gezondheid en Milieu in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).   Hiervoor is in 2005 veldwerk verricht in bepaalde woningcategorieën naar de technische staat van deze installaties. Gecombineerd met enkele bewonergerelateerde vragen en resultaten uit het overkoepelende onderzoek van Actie 29 moet inzicht verkregen worden in de kwaliteit van de gas- en elektra-installaties in een bepaald deel van de woningvoorraad en de eventuele risico’s die hier te onderkennen zijn.  Hierbij de link  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2008/04/03/veiligheid-gas-en-elektra

3 gedachten over “Elektra normen en keuring woning”

 1. Waar kan men in Nederland terecht in het woud van bouwbesluiten, Nen voorschriften bij nieuwbouw en een ondeuglijke huisinstallatie met daarbij
  zonnepanelen die regelmatig aardlekfouten geven en op een
  gecombineerde groep waarbij het niet mogelijk is om lichtaansluitingen te doen daar ze niet spanningloos zijn door de panelen

 2. Hallo ik ben bezig mijn woning te voorzien van een laadpunt ev-auto.
  Heb me hiervoor een mantelbuis 40mm door de kruipruimte van de meterkast naar de garage gelegd.
  Gaat een 5 aderige en 3 aderige ymvk kabel in.
  Nu zie ik dat er ook een balancing laad methode is, handig.
  Maar hiervoor zou ik ook nog een signaalkabel van de meterkast naar het laadpunt moeten maken.
  Deze zou nog wel in de mantelbuis passen, maar is dit eigenlijk wel verantwoord of toegestaan?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.