Elektra definities

Elektra definitie lijst

Elektrische vermogen watt W
Elektrische spanning volt V
Elektrische stroomsterkte ampère A
Weerstand ohm

 

 

 

 

EAN-code: Uniek identificatienummer conform de Europese Artikel Nummering

EAN-codeboek + Een online toegankelijk uittreksel van het aansluitingenregister

Afgelezen meterstand: Een meterstand die ter plaatse van de meetinrichting visueel is afgelezen.

Elektriciteitsvoorzienings aansluitingen:  Het totale systeem van onderling verbonden netten en systeem

Grootschalige storing: De uitval van verscheidene elementen in het elektriciteitsvoorzieningssysteem of productie-eenheden waardoor in een groot gebied dan wel bij een groot aantal aangeslotenen de transportdienst onderbroken word

Laagspanning:   Een spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 1 kV.

Laagspanningsnet:   Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 1 kV en dat als zodanig wordt bedreven

Middenspanningsnet Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau groter dan 1 kV, maar kleiner dan of gelijk aan 35 kV en dat als zodanig wordt bedreven

Landelijk hoogspanningsnet De netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 110 kV of hoger en die als zodanig worden bedreven, alsmede de landsgrensoverschrijdende netten op een spanningsniveau van 500 V of hoger

Hoogspanning: Spanningsniveau hoger dan 1000 V

Grootverbruikaansluiting Een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde groter dan 3x80A of een aansluiting zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3, van de Wet.

Grootverbruiker Een aangeslotene, niet zijnde een kleinverbruiker.

UCTE:   Union pour la Coordination du Transport de l’Electricité. Dit is de unie van elektriciteitsbedrijven verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem en de landelijke netten die onderling synchroon gekoppeld zijn uit de landen: België, Bosnië-Hersegovina, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Servië, Slovenië, Spanje en Zwitserland.

Regionaal hoogspanningsnet Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 50 kV of hoger, maar lager dan 110 kV en dat als zodanig wordt bedreven.

Regionale netbeheerder Een netbeheerder die is aangewezen voor het beheer van één of meer netten, anders dan het landelijk hoogspanningsnet.

Spanningsregeling:  Primaire spannings- en blindvermogensregeling lokaal op productie-installaties uitgevoerd.

Spanningsstatiek: De verhouding tussen optredende spanningsverandering (relatief) en geregelde blindvermogen (relatief) uitgedrukt in procenten.

Spanning Uc:  De spanning Uc is de door de netbeheerder aangegeven en met de verbruiker overeengekomen toegekende waarde van de spanning.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.