Veilig werken met elektra en electriciteit

elektra gevaar

We hebben een nieuwe moderne gratis webpagina over Veilig werken met elektra en electriciteit klik hier: Veilig werken met elektra en electriciteit

 

Elektriciteit is altijd een potentieel gevaar, ook zonder direct contact.

Het werken aan electriciteit en stroom brengen extra gevaren met zich mee. Elektriciteit kunt U niet zien, waardoor U niet kan weten of ergens spanning op staat. Direct lichaamelijk contact met elektriciteit kan grote gevolgen hebben en zelfs dodelijk. Het verkeerd aansluiten van elektrische producten kan overhitting, kortsluiting en dus brand veroorzaken. Daarom is het bij het werken met elektriciteit belangrijk dat u goed weet wat u doet

Op het moment dat er klussen in huis zijn die met elektro en elektriciteit te maken hebben, en u besluit deze zelf uit te gaan voeren, dan is het nodig dat u over de benodigde elektra basiskennis en ervaring beschikt.

Ons advies is ga niet starten als u niet weet wat u doet. Een stroomstoot van een installatie kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen persoonlijk, maar bijvoorbeeld ook voor aangesloten apparaten en eventueel brandgevaar bij sluipende kortsluitingen.

Het is daarom aan te bevelen om altijd even goed stil te staan bij de uitvoering van elektrawerk en de benodigde veiligheid. Zeker als het gaat om een klein klusje tussendoor wordt nog weleens onzorgvuldig gewerkt. Een voorbeeld hiervan is om even een lamp op te hangen en alleen de schakelaar even uit te zetten.

Electiciteit moet altijd zorgvuldig benaderd te worden. Een vergissing bij het bediennen van schakelaars, of iemand die binnenkomt en per ongeluk de schakelaar bediend zonder dat degene weet dat er aan de elektra installatie wordt gewerkt kan heel vervelend uitpakken.

In dit artikel geven wij een aantal nuttige tips die u in acht kunt nemen wanneer u aan de elektriciteit gaat werken.

 

 

Voorschriften en eisen bij zelf klussen met elektriciteit

Er bestaan diverse voorschriften en eisen betreffende het werken met elektriciteit. We zullen hier een aantal punten noemen waar u zich altijd aan dient te houden.

Houdt u zich aan alle voorschriften en regels, weet wat u doet.

 • NEN 1010 - installatievoorschriften voor laagspanningsinstallaties;
 • NEN 1040 - installatievoorschriften voor hoogspanningsinstallaties;
 • NEN-EN-IEC 60079-14 - installatievoorschriften voor ruimten met gasontploffingsgevaar;
 • NEN 3134 - installatievoorschriften voor medisch gebruikte ruimten;
 • Bouwbesluit 2012
 • Arbobesluit
 •  

  UItleg enkele normen:

  NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen.

  NEN 3140 (werkvoorschriften lage spanning) is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

  De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

  NEN2768 voor wat betreft het werken aan de meterkast.

  Bouwbesluit 2012: Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. (bron: rijksoverheid).

   

   

  Belangrijkste elektra voorzorg maatregelen bij elektra werken.


   

  Het is verstandig om de installatie en bijvoorbeeld de aarding eens goed te laten nazien en testen door een erkend installateur. Het gebruik van steeds meer apparatuur kan uw installatie zwaar belasten waardoor uitbreiding eigenlijk noodzakelijk is.