Veilig werken aan elektra, voorkom gevaar elektrocutie

Veilig werken met elektra en elektriciteit

elektra-gevaarElektriciteit is altijd een potentieel gevaar, ook zonder direct contact.

Het werken aan elektriciteit en stroom brengen extra gevaren met zich mee. Elektriciteit kunt U niet zien, waardoor U niet kan weten of ergens spanning op staat. Direct lichamelijk contact (elektrocutie) met elektriciteit kan grote gevolgen hebben en zelfs dodelijk. Het verkeerd aansluiten van elektrische producten kan oververhitting, kortsluiting en dus brand veroorzaken. Daarom is het bij het werken met elektriciteit belangrijk dat u goed weet wat u doet

Elektrocutie is een schadelijke elektrische stroomdoorgang door het menselijk of dierlijk lichaam met de dood tot gevolg.

Op het moment dat er klussen in huis zijn die met elektro en elektriciteit te maken hebben, en u besluit deze zelf uit te gaan voeren, dan is het nodig dat u over de benodigde elektra basiskennis en ervaring beschikt.

Ons advies is ga niet starten als u niet weet wat u doet. Een stroomstoot van een installatie kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen persoonlijk, maar bijvoorbeeld ook voor aangesloten apparaten en eventueel brandgevaar bij sluipende kortsluitingen.

Het is daarom aan te bevelen om altijd even goed stil te staan bij de uitvoering van elektrawerk en de benodigde veiligheid. Zeker als het gaat om een klein klusje tussendoor wordt nog weleens onzorgvuldig gewerkt. Een voorbeeld hiervan is om even een lamp op te hangen en alleen de schakelaar even uit te zetten.

Elektriciteit moet altijd zorgvuldig benaderd te worden. Een vergissing bij het bedienen van schakelaars, of iemand die binnenkomt en per ongeluk de schakelaar bediend zonder dat degene weet dat er aan de elektra installatie wordt gewerkt kan heel vervelend uitpakken.

In dit artikel geven wij een aantal nuttige tips die u in acht kunt nemen wanneer u aan de elektriciteit gaat werken.

Voorschriften en eisen bij zelf klussen met elektriciteit

Er bestaan diverse voorschriften en eisen betreffende het werken met elektriciteit. We zullen hier een aantal punten noemen waar u zich altijd aan dient te houden.

Houdt u zich aan alle voorschriften en regels, weet wat u doet.
• NEN 1010 – installatievoorschriften voor laagspanningsinstallaties;
• NEN 1040 – installatievoorschriften voor hoogspanningsinstallaties;
• NEN-EN-IEC 60079-14 – installatievoorschriften voor ruimten met gasontploffingsgevaar;
• NEN 3134 – installatievoorschriften voor medisch gebruikte ruimten;
• Bouwbesluit 2012
• Arbobesluit

Uitleg enkele elektra normen in woningen en gebouwen:

NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen.

NEN 3140 (werkvoorschriften lage spanning) is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

NEN2768 voor wat betreft het werken aan de meterkast.

Bouwbesluit 2012: Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. (bron: rijksoverheid).

Belangrijkste elektra voorzorgsmaatregelen bij elektra werken.

• Weet wat u doet, vraag bij twijfel altijd informatie aan bij een erkende installateur of vakkundig persoon.
• De groepenkast is verzegeld, deze mag alleen een erkend installateur openen.
• Werk bij voorkeur niet alleen, die 2e persoon kan bij nood hulp bieden.
• Bij elektra werkzaamheden moet de spanning / stroom ALTIJD (in meterkast) uitgeschakeld worden door alle groepen, hoofdschakelaar en aardlek uit te schakelen

Om risico te voorkomen is het verstandig om zowel groep, hoofdschakelaar als aardlek uit te schakelen. Er zijn mensen die alleen de betreffende groep uit schakelen maar dit geeft geen zekerheid. Het betreffende stopcontact of wandcontactdoos of lampaansluiting kan bij een andere groep horen dan verwachting en/of op papier staat. U weet nooit wie de stroominstallatie heeft aangebracht en of dit kundig is gebeurd.

• Controleer als extra veiligheid of de spanning / stroom is uitgeschakeld

Bij het uitschakelen van de aardlek (en groepen) moet en mag nergens stroom meer op staan, dus alle lampen branden niet, koelkast is uit, controleer voordat u start of stroom op alle stopcontacten uitgeschakeld zijn.

elektra, klus,; Elektra gereedschap; gereedschap; aanbrengen elektra; aannemer elektra; afmonteren elektra; bouw elektra; bouwbesluit elektra; elecktrastoring; electra; aansluiten elektra; gereedschap elektra;
Elektra gereedschap;

Controleer dit door a. verlichting schakelaar / knop aan en uit te zetten (verlichting werkt in beide gevallen niet, controle stopcontact door een elektrisch apparaat in stopcontact te stoppen en apparaat aan te zetten (natuurlijk mag het apparaat niet functioneren). Als laatste controle gebruik de spanningzoeker of een tweepolige spanningstester. Deze zijn bij de bouwmarkt te verkrijgen. Controleer van tevoren bij een stopcontact waar nog wel stroom op staat of de tester goed werkt. Als de stroom is uitgeschakeld, mag het lampje van de spanningszoeker niet branden

• Hang een kaartje of briefje (tijdens de werkzaamheden) op de meterkast om aan te geven dat u met stroom bezig bent.
• Werk met goed en dubbel geïsoleerd gereedschap, zoals bijvoorbeeld geïsoleerde schroevendraaiers.
• Werk als het mogelijk is met veiligheidsschoenen aan, die zijn geïsoleerd en hebben rubberen zolen.
• Pas erop dat je niet met natte of vochtige handen werkt.
• Bij lampen ophangen, gebruik een stevige stabiele trap.
• Werk zelf nooit aan installaties waar u te weinig van weet.
• Kijk altijd uit bij het strippen van kabels zodat de isolatie van de draden niet wordt beschadigd.
• Draad/ kabel isolatie moet altijd goed zijn. Dus geen beschadigingen hebben.
• Verbind geen verlengsnoeren met elkaar en zet verlengsnoeren ook nergens vast.
• Vertrouw niet altijd op draadkleuren, er kan een installatie aansluiting fout gemaakt zijn.
• Voorkom onveilige situatie bij het plaatsen van stopcontacten of schakelaars in de buurt van water (badkamer)
• Groepenkasten vanaf 1975 zijn verplicht uitgerust met een aardlekschakelaar. Heeft u een oudere installatie of ontbreekt de aardlek, laat deze dan door een erkend installateur monteren.
• Gebruik bij voorkeur apparaten met geaarde stekkers en stopcontacten.
• Gebruik alleen materialen met een CE-keurmerk.
• Lees gebruiksaanwijzing en aansluit schema van betreffende lamp / wandcontactdoos / dimmer.
• Sluit de elektra-kabels op een juiste wijze aan, kleur bij kleur en kijk naar de symbolen.
• Voor buitenverlichting en kabels onder de grond dient u speciale kabels te gebruiken, zogenoemde VMvK kabels
• Maakt een overzicht in de meterkast met daarop per groep de bijbehorende stopcontacten en schakelaars vermeld (b.v. badkamer, huiskamer, keuken, etc).

Het is verstandig om de installatie en bijvoorbeeld de aarding eens goed te laten nazien en testen door een erkend installateur. Het gebruik van steeds meer apparatuur kan uw installatie zwaar belasten waardoor uitbreiding eigenlijk noodzakelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.