Elektra of stroom storing?

Voor het acuut oplossen van een elektra of stroom storing (doorslaan van een elektra groep of aardlek schakelaar): klik op deze link: stroomstoring

Voor verder technisch uitleg: meterkast, groepenkast en aardlekschakelaar zie dan tekst onder.

Wat is een meterkast of meterruimte?

meterruimte elektra

Iedere woning of pand heeft een meterkast of meterruimte. Formeel heet de meterkast tegenwoordig meterruimte. De reden hiervoor is dat de tegenwoordige meterkast eigenlijk geen kast meer is en er ook niet meer zo uitziet. In het bouwbesluit 2012 staat exact aangeven hoe een meterruimte er uit moet zien. Een meterruimte heeft vaste afmetingen en vaste posties van inkomende kabels en leidingen van nuts bedrijven. De meterkast bestaat uit 5 zones. In de meterruimte komen dus alle nuts leidingen binnen (zie onderstaande lijst) In de meterruimte hangen per nuts bedrijf de verbuik meters, vandaar de naam of term meterruimte of meterkast. In de meterruimte komen de volgende (nuts) leveringen binnen en kunnen de volgende verbruiksmeters aanwezig zijn:

Electriciteitmeter of elektra verbruik meter

Een electriciteitsmeter (of elektra verbruik meter) en de (elektra) groepenkast hebben een eigen plek in de meterruimte. De elektriciteitmeter is altijd is bijna altijd in eigendom van het netwerkbeheerder. De groepenkast hoort bij de woning, en is dus van wetelijke eigenaar woning/pand. Het is wettelijk verboden om de elektriciteitsmeter te openen en de verzegeling te verbreken. (i.v.m. elektriciteitsfraude of diefstal van stroom) Zijn er problemen met de elektriciteit meter bel de netwerkbeheerder. Om te zien wie uw netwerkbeheerder is op deze link: netwerkbeheerder. Dan ziet dan ook uw Ean code aansluiting.

Groepenkast

Na de electriciteitmeter komt direct de groepenkast. Elk huis heeft een groepenkast. De groepenkast maakt een verdeling van de stroom tussen de verschillende groepen. Elke groep in het een huis of pand is verantwoordelijk voor een deel van uw stroomvoorziening. Vaak heeft de keuken en wasmachine een eigen groep. Indien er in de keuken ook keramisch gekookt gaat worden dan komt er weer een groep bij. De groepen zijn verdeeld over gebieden in huis, met een eigen groep. Bijvoorbeeld de keuken en de badkamer. 4 tot 8 groepen per woning is heel normaal. 4 is wat weinig en 8 mogelijk wat veel. Dit heeft te maken wat u per groep aan stroom verbruikt.

De verdeling van de groepen zou te zien moeten zijn op een schema wat in de meterkast aanwezig is. Daarop moet aangegeven zijn welke elektrapunten zijn aangesloten op bepaalde groepen. Als er een beperkt of onduidelijk schema is, ga dan zelf even na wat er op welke groep zit, en maak zelf een overzichtelijk schema. Dit schema kan erg nuttig zijn bij het verhelpen van een elektra storing.

Storing groepenkast

Als er teveel apparaten tegelijk van 1 groep stroom trekken (dus veel stroom trekken) kan de betreffende groepen overbelast raken. De groepenstop of groepautomaat kan dan doorslaan. Dit is juist voor veiligeheid. Ook bIj een kortsluiting zal een goed functionerende groepenstop of automaat doorslaan. Als een groep niet uitslaat zal/kan de aardlekschakelaar uitslaan. Een aardlekschakelaar zit tussen de electriciteitsmeter en de groepkast. In principe hebben alle woningen die in of na 1976 zijn gebouwd of gerenoveerd, hebben in de meterkast een aardlekschakelaar die de woon- en slaapkamergroepen beveiligt. Heeft uw woning nog geen aardlekschakelaar, dan raden we u aan een aardlekschakelaar door een vakman te laten installeren.

Een aardlekschakelaar (of verliesstroomschakelaar, differentiaalschakelaar of aardwachter genoemd) is een automatisch werkende schakelaar die een elektrische installatie spanningsloos maakt zodra een lekstroom vanaf een bepaalde grootte optreedt. De aardlekschakelaar biedt geen enkele bescherming voor situaties waarin een 'niet geaard' persoon contact maakt met zowel de nul- als de fasedraad; alleen wanneer de stroom naar aarde weglekt, zal de schakelaar de stroom onderbreken.

De werking als hierboven beschreven is bij een goed functioneerde groepenkast (als geheel). In sommige gevallen (door ouderdom) functioneerd de groep of aardlek schakelaar niet optimaal. Ons advies is: laat op regelmatige basis uw elektra systeem door een erkende elektra inslallateur beoordelen en testen. Veiligheid staat bij ons op 1e plaats.

 

Oplossen elektra storing in huis

Treedt de schakelaar vanzelf in werking, en valt de stroom uit, dan is er iets mis met 1 van de apparaten die u gebruikt. Probeer dan uit te vinden welk apparaat de storing veroorzaakt.

Voor oplossen van deze storing (doorslaan groep of aardlek schakelaar): klik op deze link: stroomstoring

Laat het apparaat eerst repareren voor u het weer gebruikt. De stroom kunt u weer inschakelen door het palletje van de aardlekschakelaar terug te zetten.

Op deze pagina geven we uitleg over de verschillende type groepenkasten en het in en uit schakelen van groepen en hoofdschakelaar, wat u zelf kunt uitvoeren om bijvoorbeeld werkzaamheden uit te voeren, of bij storing.

Werkzaamheden aan de groepenkast moet echter in alle gevallen worden uitgevoerd door een erkende installateur. Deze kan u prima helpen bij het uitbreiden van uw groepen en andere installatietechnische werkzaamheden.

Oplossen elektra storing algemeen

Heeft de hele straat geen stroom, en doet de staatverlichting het niet, dan is er een ander probleem.

Bel dan met: Gas- en stroomstoringen: 0800 - 9009 Dit is het nationaal storingsnummer gas en stroom.

Op internet is te controleren of er in uw buurt een stroom of gas storing bekend is. http://www.gasenstroomstoringen.nl

Het lastige bij een stroomstoring is dat meestal een computer of de WIFI dan niet werken. Een mobiel met een directe internetverbinding kan dan uitkomst brengen.

Verder is het dan een kwestie van afwachten, of indien aanwezig aggregaat aansluiten.

 

Groepen, aardlek, zekering en stoppen

De verschillende groepenkasten en de belangrijkste onderdelen zoals de meters, schakelaars, zekering en aardlek, zijn hieronder weergegeven. We maken hierbij onderscheidt tussen moderne en traditionele groepenkasten.

 

Groepenkast modern

groepenkast modernDe Moderne Groepenkast is voorzien van installatie automaten en een aardlekschakelaar. De groepen zijn in en uit te schakelen met de knoppen en bij stroomstoring of kortsluiting slaat de stroom vanzelf af.

Als bij een dergelijke groepenkast de stroom uitvalt in een groep, dan moet u eerst nagaan waar de storing vandaan komt.

Als de installatieautomaat warm aanvoelt is meestal sprake van een overbelasting. Wellicht is dan te veel vermogen (te veel apparaten) op één groep aangesloten.

Is de automaat koud bij storingsuitval, dan kan het zijn dat er zich ergens kortsluiting voordoet.

 

 

Groepenkast traditioneel

groepenkast traditioneel De traditionele groepenkast is voorzien van stoppen (smeltzekeringen) en een aardlek schakelaar.

Met de knoppen boven de zekeringen (stoppen) zijn de groepen afzonderlijk in- en uit te schakelen. De aardlek treed in werking bij storing, kortsluiting of overbelasting.

Bij het vervangen van doorgeslagen stoppen dient u eerst de groep uit te schakelen. Daarna kunt u de betreffende stop losdraaien en de smeltzekering vervangen. U kunt zien of een zekering gesprongen is doordat het metalen 'veertje' uit de zekering is gesprongen.

Kijk bij het vervangen naar zekeringen met de juiste Ampere. Verder is het ook verstandig om in de meterkast een zaklampje te bewaren voor het geval alle lichten uit vallen en u niets kunt zien in de meterkast.

 

Aardlek schakelaar

aardlekDe aardlekschakelaar meet of de in- en uitgaande stroom gelijk blijft. Is dit niet het geval dan klopt er iets niet in de installatie en onderbreekt de schakelaar de totale stroomtoevoer. Dit is een extra beveiliging op alle installaties (in ieder geval bij woningen vanaf 1975).

Achter een aardlek mogen maximaal 4 groepen geplaatst worden. Bij meerdere groepen moeten aardlekschakelaars toegevoegd worden. Vanaf 8 groepen is het verplicht om een hoofdschakelaar (voor de gehele groepenkast) te hebben.

Door inslag van bliksem kan het zijn dat de aardlek uitschakeld, maar in dat geval kunt u hem meestal gewoon weer inschakelen en is er met de stroomvoorziening niets aan de hand. Kijk voor meer informatie en over storingen op de pagina over stroomstoring of kijk even verder op de website.

Testen aardlekschakelaar

Test een aardlekschakelaar regelmatig. Om de aardlekschakelaar te testen is deze voorzien van een knopje (vaak gemerkt met de letter T van test). Wanneer dit knopje wordt ingedrukt moet de stroom uitvallen; u ziet dan tegelijkertijd een palletje omklappen. Om de stroom weer in te schakelen kunt u het palletje terug zetten. Valt de stroom niet uit na het indrukken van de knop, zorg er dan voor dat de aardlekschakelaar vervangen wordt.

Het samenstellen van een groepenkast

In dit voorbeeld legt Groepenkastbestellen.nl uit hoe je in zes eenvoudige stappen de juiste groepenkast kiest voor uw situatie.

Kies in zes stappen gemakkelijk je groepenkast

 

Raadpleeg bij twijfel of onduidelijkheden over de groepenkast een installateur of uw energiebedijf. Ook voor het uitbreiden en ombouwen van een oude naar een nieuwe kast kunt u hiervoor goed bij een gediplomeerd installateur terecht.