Wie is verantwoordlijk voor de veiligheid van de elektra installatie

Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in uw woning. Dus ook voor de veiligheid van de elektra-installaties in uw huis. Als u een woning huurt, is dat de verantwoordelijkheid van uw woningcorporatie of particuliere verhuurder. In de huurvoorwaarden zijn hier meestal regels voor opgenomen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regels voor de veiligheid van elektriciteit installaties. Een elektra installatie zijn toestellen die zijn aangesloten op elektra en de elektriciteitsleidingen in de woning na de meterkast. Tot elektriciteitsinstallaties rekenen we bijvoorbeeld de groepenkast, stopcontacten, lichtschakelaars en alle elektra leidingen binnenshuis.

 

Keuringen elektra en elektro installatie

elektra normenHieronder een aantal keuringen die betrekking hebben op elektrotechnische installaties. In sommige gevallen is het nodig om een keuring te laten doen of zelfs verplicht. In andere gevallen kan het uw eigen veiligheid en zekerheid vergroten over de installaties.

Hieronder een tweetal belangrijkste normen mbt elektrotechnische installaties: overzichtje:

 

NEN 1010

NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen.

NEN 3140

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

 

Voor de volledigheid van normen en regelgeving rondom elektrotechnische installaties verwijzen wij u naar onze bron: www.nen.nlHier zijn bijvoorbeeld ook richtlijnen voor inbraakbeveiliging te vinden of informatie over bliksembeveiliging en dergelijke.

Voor overige regelgeving kunt u tevens het bouwbesluit raadplegen. Samengevat is het bouwbesluit:

Bouwbesluit 2012 Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. (bron: rijksoverheid)