Zoekt U een elektra aannemer of elektra installateur?

We hebben een nieuwe moderne gratis webpagina over elektra aannemers / installateurs en elektra installatie bedrijven klik hier: elektra aannemers en elektra installatie bedrijven

 

Moeten er in uw huis, schuur of tuin elektra werkzaamheden uitgevoerd worden? Moet uw huis of tuin op elektra gebied grondig gerenoveerd worden? Dan bent u op zoek naar een Elektra aannemer of elektra installateur!

Verstandig is om in aanloop naar de keuze van aannemer of installateur wel op een aantal punten te letten:

Bepaal welke werkzaamheden u zelf wilt of kunt gaan doen, en welke u wilt laten uitvoeren. Maakt hiervan een duidelijk overzicht. Wees vooral duidelijk wat uw eisen zijn. Alles u iets vergeet neemt de aannemer dit niet mee in zijn offerte, en als u het straks dan toch door hem laat uitvoeren gaat het u extra geld kosten.

Vraag aan de hand van werkomschrijving offertes op bij diverse aannemers, en maak daarna pas de keuze. Let op, dat u in uw aanvraag duidelijk vermeld binnen welk tijdsbestek uw opdracht plaats moet vinden.

Overigens dient u, zeker als u een grote(re) verbouwing wilt gaan doen, zelf ook enige kennis van zaken te hebben of van te voren op te doen. Alleen dan kunt u schatten wat reeel is, en op die manier kunt u scherper onderhandelen over de uiteindelijke prijs, en over eventueel meer- en minderwerk na afloop van de bouwwerkzaamheden.

Normen aanbrengen van elektra in NL.

De minimale veiliheideisen waar laagspanningsinstallaties in een woning aan moeten voldoen staan vermeld in NEN 1010. Dus de elektra installatie moet aangebracht worden onder de meest recente NEN 1010 norm. NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor elektra installaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche.

NEN 1010 maakt verschil tussen eisen van nieuwe elektra inslallaties (nieuw bouw), en bestaande bouw. Voor meer detail informatie verwijzen wij u graag verder naar www.NEN.nl

U kunt ook in offerte aanvraag en/of opdracht verwijzen naar het meest recente bouwbesluit (Bouwbesluit 2012). De term" meest recent " is toch wel belangrijk omdat het bouwbesluit af en toe aanvullingen/ aanpassingen kent. Kijk op http://vrom.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012 voor de laatste publicatie datum.

Algemene omschrijving bouwbesluit 2012 is: Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. (bron: rijksoverheid)

In hoofdstuk 6 (bouwbesluit 2012) zijn voorschiften van installaties opgenomen. In arikel 6.8 (Bouwbesluit 2012) zijn bepalingen over: Voorziening voor elektriciteit opgenomen.

Voor meer informatie over bouwbesluit 2012 verwijzen wij u graag door naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/bouwbesluit-2012 of http://vrom.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012

 

Opleveren & Inspecteren NEN 1010 / NEN 3140

Elke nieuwe installatie moet visueel en door meting en beproeving zijn geinspecteerd voordat men de installatie in gebruik gaat nemen. Dit betekent dat er nog geen spanning op de installatie mag worden gezet voordat deze is goedgekeurd door middel van een opleveringsinspectie.

Dit geldt overigens ook voor aanpassingen aan bestaande installaties. De NEN 1010 is voor het nieuwe gedeelte van belang, waarbij er tevens kan worden gekeken naar de NEN 3140. De NEN 3140 voorziet in alle eisen die de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties met zich meebrengt.

 

Normen aanbrengen van elektra in Belgie.

De Belgische tegenhanger is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

 

Kwaliteit van aannemer of elektra installateur.

Wanneer u zaken wilt laten verbeteren en/of veranderen in uw huis moet u er goed op letten dat u altijd een erkend bedrijf inschakelt dat aangesloten is bij de brancheorganisatie UNETO-VNI.

U heeft dan een bepaalde garantie dat de elektricien volgens bepaalde veiligheidseisen werkt en dus goed en veilig kan werken met de elektra in u woning.

 

 

De zoektoch en het vinden van een goede elektra aannemer of instalateur is niet eenvoudig. Ons advies is; omschrijf duidelijk wat uw de eisen en wensen zijn. Vraag minimaal twee aannemers een prijs of offerte. Vraag naar een gespecificeerde offerte op papier. Vergelijk de offerte en laat u goed adviseren. Succes met uw zoektocht! Wij als www.elektra-info.nl hopen dat onze basis informatie heeft geholpen.