Aarding en aardedraad

geel groen aardedraad

We hebben een nieuwe moderne webpagina over elektra aarding: alles over elektra & elektriciteit aarding

 

 

Aarding van een elektra installatie is de verbinding van de aansluiting van installaties en apparaten met de aarde (grond) zodat stroom in de aarde kan wegvloeien die anders op de installatie kan komen te staan. Hierdoor voorkom je gevaarlijke spanning op je huisinstallatie en de apparaten die je hierop aan wil sluiten.

Aarding loopt via een draad (tegenwoordig groen/gele) in elektrische apparaten. In stopcontacten is een zogeheten randaarde aanwezig die verbinding maakt met de geaarde stekkers van de apparaten. In nieuwe woningen worden vanaf 1997 alleen maar geaarde stopcontacten toegepast. In oudere woningen kan het zijn dat bijvoorbeeld alleen de badkamer en de keuken geaarde stopcontacten hebben.

Over de mogelijkheden van aarding wordt hier kort stilgestaan, maar er is meer informatie over te vinden.


Zoek u toch meer informatie over uitleg aardedraad, schakeldraad en fasedraad klik dan op bedrading.


 

Hoe moet elektra draad geaard worden

aardelektrode

Er zijn 4 manieren waarop een installatie geaard kan zijn. (afbeelding hiernaast is van een aardelektrode of aardpen)

  1. Met een aard-elektrode (aardpen).
  2. Aarding op de waterleiding.
  3. Aarding via het electriciteitsnet van het energiebedrijf.
  4. Een collectief aardnet rondom meerdere woningen.

 

Bij verhuizing, verbouwing of aanpassingen aan de elektra installatie is het van belang om even goed stil te staan bij de aarding. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u geaard bent via de waterleiding maar dat hier na een verbouwing kuntsstof leidingen voor worden gebruikt die de stroom niet meer kunnen afvoeren.

De combinatie van geaarde en niet geaarde systemen in één ruimte is niet toegestaan binnen de NEN 1010 norm. Namelijk bij STORING van een apparaat in een ongeaard stopcontact bestaat het gevaar dat bij gelijktijdige aanraking van een apparaat in een geaard stopcontact, je lichaam als aardegeleiding zal fungeren, en volledig onder stroom komt te staan.

In nieuwbouw wordt alles geaard uitgevoerd, in bestaande bouw is het aan te bevelen om alles te verbeteren naar een geaard systeem als dit nog niet zo is.

 

AARDLEK SCHAKELAAR

De aardlekschakelaar in de meterkast moet niet verward worden met aarde of aarding. Deze schakelaar meet of de in- en uitgaande stroom gelijk blijft. Is dit niet het geval dan klopt er iets niet in de installatie en onderbreekt de schakelaar de totale stroomtoevoer. Dit is een extra beveiliging op alle installaties (in ieder geval bij woningen vanaf 1975) maar moet niet verward worden met aarding in de woning. Kijk voor meer uitleg over de groepenkast op de pagina over meterkasten.


 

Aarding is een belangrijk onderdeel van de elektriciteitsinstallatie. Laat u goed adviseren door een goede installateur als hierover onduidelijkheden ontstaan.